Er wordt veel gepraat in de jeugdzorg. Toch hebben mensen soms het gevoel dat er meer óver hen gepraat wordt dan met hen.

Lees meer