28-04-2016

Bijeenkomst Longpunt Doetinchem

Welke (nieuwe) longmedicatie is er op de markt?
Op donderdag 28 april 2016 vindt de tweede bijeenkomst van dit jaar plaats van het Longpunt Doetinchem. 

 

Het thema zal worden verzorgd door Maritha Spekschoor, VP-specialist in het Slingeland Ziekenhuis en Ingrid Zweers, longverpleegkundige bij Sensire.
Uiteraard zal er ook voldoende gelegenheid zijn voor lotgenotencontact en het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Programma
Inloop:           15.00-15.30 uur
Programma: 15.30-17.30 uur

Locatie
Slingeland Ziekenhuis - auditorium
Ruisbergseweg 25
7009 BL Doetinchem

Deelname en parkeren is gratis.

Voor het bijwonen van deze bijeenkomst is aanmelden verplicht (maximaal 3 zorgverleners per organisatie van aanmelding). U kunt zich aanmelden via het nieuwe mailadres: Doetinchem@longpunt.longfonds.nl 
(Het oude mailadres longpuntdoetinchem@longfonds.nl komt hiermee te vervallen.)

Voor de volledigheid wordt uitdrukkelijk verzocht om tijdens deze bijeenkomst geen luchtjes te gebruiken.