18-05-2016

Lezing door Prof. dr. Anja Machielse

“Je wil je leven zo niet eindigen, zo stil, zo ontzettend niks.”
Eenzaamheid en sociaal isolement: zingeving, aandacht en erkenning

Woensdag 18 mei 2016 van 19.30 - 21.00 uur, inloop 19.00 uur

Locatie : De Waalsekerk, Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem
Bijwonen van deze lezing is kosteloos, een vrijblijvende bijdrage is welkom; hiervoor is een collectebus aanwezig.

Aanmelden is noodzakelijk gezien de beperkte zitplaatsen en kan via
Stichting Eenzame Dood: info@eenzamedood.nl of telefonisch: 085-0163333

Na deze lezing is er gelegenheid om in gesprek met elkaar te gaan. 

Prof. dr. Anja Machielse is bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van Kwetsbare Ouderen’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij studeerde filosofie en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen. Belangrijke thema’s in haar werk zijn eenzaamheid, sociaal isolement en zingevingsvragen.

Sociale relaties met familie en vrienden zijn belangrijke hulpbronnen in het dagelijkse leven. Ze bieden sociale steun en vormen het fundament voor zelfredzaamheid en eigen regie. Betekenisvolle relaties met anderen zijn bovendien een belangrijke bron van zingeving. Gekend zijn door anderen, gezien worden als iemand die de moeite waard is: dit alles draagt bij aan de ervaring van een zinvol leven. Toch zijn er veel mensen die hun sociale netwerk zijn kwijtgeraakt en er alleen voor staan. De vraag is hoe zij daarmee omgaan. Hoe kijken zij terug op hun leven? Op welke manier gaan zij om met levensvragen? En wat kunnen we voor hen betekenen als het einde nadert? In deze lezing wordt ingegaan op de mogelijkheden om aan te sluiten bij hun wensen en behoeften. De relationele afstemming staat daarbij centraal.