14-09-2016

Gespreksgroep voor partners van mensen met dementie in de gemeente Lochem

Als uw partner de ziekte dementie heeft is dat niet alleen ingrijpend in het leven van de betrokkene, maar ook in dat van uzelf. De relatie verandert, de wederkerigheid wordt steeds minder en er ontstaat een toenemende afhankelijkheid van bij degene voor wie u zorgt. Deze veranderingen kunnen allerlei vragen , emoties en spanningen met zich meebrengen. U kunt daardoor onder grote druk komen te staan, zowel emotioneel als fysiek.

Wat kan een gespreksgroep voor u betekenen?
U zult momenten kennen waarop u zich verdrietig voelt, machteloos en eenzaam. En ondanks al uw goede zorg voelt u zich misschien toch nog schuldig of tekortschieten.
Om staande te blijven is het belangrijk om ook aan uzelf te denken. Dit kan in de vorm van hulp vragen en de proberen de zorg te delen met familie, buren en vrienden. Maar ook door een beroep te doen op organisaties die bekend zijn met dementie en over professionele en/of vrijwillige deskundigheid beschikken die u terzijde staan.

In gespreksgroepen kunt u vrijuit en in een vertrouwelijke situatie praten over de problemen die u tegenkomt. Herkenning vinden bij anderen kan daarbij een grote steun zijn en levert vaak ook goede adviezen op.


Opzet gespreksgroepen
Startgroep voor partners.
Cyclus van 6 bijeenkomsten, 1 x per 2 weken.
Bij de laatste bijeenkomst wordt gezamenlijk gekeken of er behoefte is aan voortzetting. Maximaal aantal deelnemers: 8 tot 10 personen.
Vanwege de vertrouwelijkheid en continuïteit worden gedurende een cyclus geen nieuwe deelnemers in de groep opgenomen.
De gespreksgroepen staan onder deskundige begeleiding van twee gespreksleiders die, indien gewenst ook specifieke informatie kunnen geven over allerlei zaken die met dementie te maken hebben.


De data van de bijeenkomsten
Er zijn zes bijeenkomsten op woensdag: 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november 2016, ‘s middags van 13.30 tot 15.30 uur

Locatie
Woonzorgcentrum “ de Hoge weide”, Zwiepseweg 107 7241 GR Lochem, Huiskamer “Enk”

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.


Informatie en opgeven voor deelname
- Truus Grijzen, tel. 0573 253862, truus@grijzen.nl
- Chris van der Waarden, tel. 0573 253416, cvdwaarde@versatel.nl
- Hetty Meerdink tel. 0573-254964, hettymeerdink15@gmail.com
www.alzheimer-nederland.nl/zutphen
- regionale alzheimertelefoon voor uw vragen 06 46540141