26-10-2016

Longpunt Nijkerk

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen Astma Fonds)  organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Onderwerp
Zelfmanagement, en waar is de dokter?

Locatie
Gezondheidscentrum Nije Veste, Oranjelaan 104 3862 CX Nijkerk

Tijd
Van 14.00 uur – 16.00 uur. Zaal is open vanaf 13.30 uur.

Gratis deelname! Gratis uitrijkaart voor bezoekers van Longpunt!

Lidmaatschap Longfonds niet verplicht.
Aanmelden is fijn maar niet verplicht.
Meer informatie: via 06 - 138 330 26 of noordwestveluwe@longpunt.longfonds.nl

Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken. Bezoekers kunnen daar benauwd van worden.