03-10-2016

Uitnodiging voor mensen met een beperking en chronisch zieken, jong en oud en voor hun mantelzorgers

Het Platform Gehandicapten Apeldoorn organiseert in samenwerking met Brotherwood in de week van de TOEGANKELIJKHEID een bijeenkomst.
Als geen ander worden mensen met een beperking en met een handicap en chronisch zieken geconfronteerd met de gevolgen van de veranderingen in de zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en veranderingen met betrekking tot de eigen bijdrage in zorgkosten. Ook vermindering van de belastingaftrek en meer eigen kosten voor noodzakelijke voorzieningen
hebben grote gevolgen.

Het gaat deze avond om u en u komt dan ook vooral aan het woord! Met uw vragen, zorgen, tips en adviezen. Maar het gaat eveneens om onderling contact en het uitwisselen van ervaringen, met elkaar en met vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties en de wethouders dhr. P. Blokhuis en dhr. J.Kruithof van de gemeente Apeldoorn.
Kent u iemand voor wie deze avond van belang is, neem hem/haar dan mee. Hij/zij is van harte welkom.
Locatie
Denksportcentrum*
Dubbelbeek 24, 7333 NJ Apeldoorn
Tijd
19.30 - 21.30 uur.
De zaal is open om 19.00 uur. De koffie en thee staan dan klaar!

*Er zijn voldoende parkeermogelijkheden en het parkeren is gratis.

Doe mee, laat uw stem horen. U wordt er zeker wijzer van.

Apeldoorn, de zorgzame stad, waar iedereen mee doet, zonder of met een beperking.