19-11-2016

Longpunt Ede

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen Astma Fonds)  organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Onderwerp
Omgaan met stress; vaardig door ontspanning.

Door
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Hart & Vaatgroep, Longfonds

Deze middag bespreekt een psycholoog de psychologische/sociale kant van het ziek zijn.

Na een gezamenlijke start wordt er in kleinere groepen verder gepraat over de problematiek van het ziek zijn en welke problemen stress kan geven. Maar er wordt zeker ook gekeken naar oplossingen. Op deze manier is er volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Beide patiëntenverenigingen zijn aanwezig met voorlichtingsmateriaal.

Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen.
Meldt u snel aan, want VOL=VOL

Locatie
Auditorium Ziekenhuis Gelderse Vallei, Willy Brandtlaan 10 in Ede.

Tijd
Aanvang 14.00 uur

Deelname is gratis!

Informatie en aanmelden
U kunt zich vanaf 1 juli aanmelden via www.geldersevallei.nl/tweeluikhartlong
of bellen naar (0318) 43 45 30.

Wij verzoeken u bij deze bijeenkomst geen geurtjes te gebruiken.