14-11-2016

SYMPOSIUM over BASISMOBILITEIT in GELDERLAND

Op donderdagmiddag 24 november 2016 organiseren het ROCOV Gelderland en de RAD (Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer) Arnhem Nijmegen een symposium over basismobiliteit, mede i.v.m. de afbouw van Regiotaxi Gelderland.

Tijdens dit symposium gaan deskundigen met elkaar en na de pauze met de zaal in gesprek over de wijze waarop de regiotaxitaken gecombineerd kunnen worden met vormen van doelgroepenvervoer zoals o.a. leerlingenvervoer en WLZ-vervoer. Doelstelling hierachter is om meer efficiency te bereiken en daarmee kosten te besparen.

Hiervoor worden c.q. zijn een zestal regiecentrales opgericht, waarin de aanname en toewijzing van vervoer wordt geregeld. Werkt dit en is dit effectief? Deze en andere vragen komen deze middag aan bod. De recente invoering van gecombineerd doelgroepenvervoer van AVAN (Aanvullend vervoer Arnhem Nijmegen) door 19 samenwerkende gemeenten ging bepaald niet van een leien dakje. En dat betekent voor het symposium een goede praktijkcasus om bij het thema stil te staan.
Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) regio Arnhem Nijmegen

Inleidingen zullen worden verzorgd door o.a.:
- Arthur Boone, bestuursvoorzitter Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen (uitvoerder van AVAN) en wethouder te Westervoort
- Simon van Hoeve, directeur Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V.
- Prof. dr. Henk Meurs, hoogleraar Mobiliteit aan de Radboud Universiteit en directeur MuConsult
- Remon Steentjes, directeur Regiecentrale Flevoland

Tevens zal er een presentatie plaatsvinden over het onderzoek “Bereikbaar met de Bus” door Maarten Kwakernaak MSC, onderzoeker Kenniscentrum HAN.

De middag wordt geleid door dagvoorzitter Ben Mouw.

Programma

Inloop vanaf 13:00 en om 13:30 uur starten we met het programma.
Omstreeks 16:45 uur sluiten we het symposium af met een hapje en een drankje.

Locatie
Het symposium wordt gehouden in Zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11 in Westervoort. Goed bereikbaar, zowel met openbaar vervoer (station ligt op 300 meter afstand), als per auto (ruime parkeergelegenheid).

Opgeven
U kunt zich opgeven voor deze middag vóór 22 november a.s. door een e-mail met uw naam en functie te sturen naar: radsecretariaat@gmail.com.