17-11-2016

Themabijeenkomst Netwerk Wmo-raden regio Rivierenland

Het Netwerk van Wmo-raden regio Rivierenland nodigt u uit voor een themabijeenkomst over actuele onderwerpen. Om u te informeren, om kennis met elkaar te delen en samen te praten over de knelpunten én oplossingen in Rivierenland.

Actuele thema’s
Het Netwerk van Wmo-raden organiseert een bijeenkomst over 3 actuele thema’s in de regio in Rivierenland:

Dagbesteding
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de dagbesteding van mensen met een verstandelijke, lichamelijke en of psychische beperking. Wat gebeurt er in Rivierenland? Wat gaat goed en wat kan beter? Welke nieuwe initiatieven zijn er die bijdragen tot verbeteringen? Wat merken burgers hiervan?

Jeugd
Gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid voor de jeugd. Hoe staat het met de jeugd in Rivierenland? Zijn er voldoende voorzieningen voor de jeugd? En is de hulp en zorg voor jeugd voldoende geregeld of kan het beter? En wat kunnen we leren van een andere regio?

Vergrijzing
De vergrijzing slaat hard toe in Nederland, ook in Rivierenland. Om hoeveel mensen gaat het in de regio? Wat is er nodig om iedereen verantwoord langer thuis te laten wonen? Wat is een dementievriendelijke gemeente? Kunnen we een voorbeeld nemen aan Bladel en wat is daarvoor nodig?

Deskundige sprekers
- Jan van der Sluis voorzitter van de Kringloopwinkel in Tiel;
- Theo Duijker sociaal ondernemer Enspiratie en mede-auteur van het boek
   ‘Een leven lang inzetbaar’;
- Vera Vloet onderzocht innovatieve dagbestedingsprojecten;
- Meta Moerman van GGD Gelderland-Zuid;
- José Rijnen strategisch adviseur van de gemeente Den Bosch;
- Jantien Heideman adviseur Stichting OOGG;
- Joan Veldhuizen wethouder van dementievriendelijke gemeente Bladel
   en anderen.

Voor wie?
Geïnteresseerde burgers, leden van Wmo-raden, adviesraden, cliënten- en burgerorganisaties, gemeenteraadsleden, beleidsmakers en bestuurders in de regio Rivierenland.

Wanneer, hoe laat en waar?
17 november 2016
19:30-21:30 uur
Gemeentehuis Buren, De Wetering 1, 4021 VZ Maurik

Aanmelden en informatie
Via deze link: Aanmelden themabijeenkomst netwerk Wmo-raden regio Rivierenland

Meer informatie:
Joke Stoffelen - jokestoffelen@zorgbelanggelderland.nl - 06-23637338

De avond wordt ondersteund door Zorgbelang Gelderland/Utrecht en het landelijke programma Aandacht voor Iedereen