19-01-2017

Longpunt Doetinchem

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Onderwerp: KNO en longziekten
Over keel-, neus- en oor problemen, hoesten, heesheid, slikken en apneu.
Door een KNO-arts en een OSAS verpleegkundige

Locatie
Slingeland Ziekenhuis (Auditorium), Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem.

Tijd
15.30 - 17.30 uur. Zaal open vanaf 15.00 uur.

Aanmelden verplicht vanwege catering en maximum aantal bezoekers.

Gratis deelname en parkeren!

Lidmaatschap Longfonds niet verplicht.

Meer informatie via doetinchem@longpunt.longfonds.nl, 06 - 434 866 57 (Jannie ter Vrugt)

Facebook: Longpunt De Achterhoek Doetinchem

Programma onder voorbehoud