15-02-2017

Longpunt Harderwijk

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Onderwerp: Bovenste luchtweg problematiek bij longziekten en OSAS-aandoeningen.
KNO-arts en OSAS-verpleegkundige ziekenhuis St Jansdal

Locatie
Dageraitzaal van ziekenhuis St Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90, Harderwijk

Gratis parkeren: uitrijdkaarten worden ter plaatse verstrekt. Gratis deelname!

Tijd
Van 14.30-16.30 uur. Zaal open 14.00 uur.

Meer informatie en opgaven via 06 - 138 330 26 of noordwestveluwe@longpunt.longfonds.nl

Programma onder voorbehoud