15-02-2017

Longpunt Zutphen

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Onderwerp: “Dokter: is het mijn hart of zijn het mijn longen?”
Over COPD en Hartfalen. Door een longarts. In samenwerking met de Hart enVaatvereniging.

Locatie
Het Bornhof, Hobbemakade 246, 7204 TB te Zutphen.

Tijd
Van 14.00 - 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur.

Gratis deelname!

Aanmelden niet verplicht, wel fijn!

Lidmaatschap Longfonds niet verplicht.

Voldoende gratis parkeerruimte.

Meer informatie 06 – 209 44 881 of via zutphen@longpunt.longfonds.nl

Programma onder voorbehoud