17-03-2017

bijeenkomst Dokter: "Is het mijn hart of zijn het mijn longen?''

Longpunt Nijmegen

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners

Onderwerp      
Dokter: “Is het mijn hart of zijn het mijn longen?”
Over COPD en Hartfalen, in samenwerking met de Hart- en Vaatgroep

Datum
17 maart, van 13.30 tot 15.30 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur 

Locatie
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Auditorium, Weg door Jonkerbos 100 Nijmegen

Gratis deelname! Aanmelden is niet verplicht, wel fijn! Lidmaatschap Longfonds is niet verplicht.
Meer informatie via 024 - 397 55 47 of nijmegen@longpunt.longfonds.nl
www.facebook.com/longpuntnijmegen.nl
Programma onder voorbehoud.