10-03-2017

Bijeenkomst over medicatie

Longpunt Tiel

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Onderwerp
Medicatie
Hoe inhaleer ik op de goede manier, wat voor soorten medicatie zijn er, wat doen ze precies?        
Helian Loijer en Hylkje Hoekstra, longverpleegkundigen

Datum
10 maart 2017, van 14.00 tot 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur

Locatie
Wijkcentrum Drumptse hof, De Balije 1, Tiel (gratis parkeren).

Gratis deelname. Lidmaatschap Longfonds is niet verplicht.
Aanmelden is niet noodzakelijk,
informatie via 06 18 32 54 77 of rivierenland@longpunt.longfonds.nl  www.facebook.com/longpunt.rivierenland.nl
Programma onder voorbehoud.