19-04-2017

Herstel in uitvoering

Ervaringsdeskundigheid in Arnhem verder ontwikkelen
Voor mensen die actief zijn als ervaringsweker in Arnhem, op welk niveau dan ook, organiseren wij een reeks van vier trainingsbijeenkomsten: elke maand één middag. Bedoeld om jezelf te ontwikkelen en samen na te denken en te spreken over ervaringsdeskundigheid. We hopen dat hierdoor ervaringswerkers in Arnhem elkaar beter leren kennen, en daarna elkaar ook beter weten te vinden. Samen sta je immers sterker!

Woensdag 19 april 2017 - 14.00-16.30 uur
Door: Dikkie Roelofsen
Thema: Herstel en ervaringsdeskundigheidHerstel en ervaringsdeskundigheid
Wat zegt de theorie over herstel in relatie tot ervaringsdeskundigheid? Wat betekent herstel voor jou? Is er een punt dat je kunt zeggen dat je hersteld bent? En/of blijf je je leven lang herstellen? Hoe verhoudt zich dat tot jouw werk als ervaringswerker?

Woensdag 24 mei 2017 - 14.00-16.30 uur
Door: Janite Brands en Marie-Jeanne van der Ploeg
Thema: Tools en vaardigheden van ervaringswerkers
Er zijn verschillende methodieken die een ervaringswerkers tot hun beschikking hebben, bijvoorbeeld WRAP en 'Samen deskundig' Vanmiddag gaan we deze methodieken zelf proeven en gaan we bezig om meer bewust te worden van eigen talenten en grenzen.

Woensdag 14 juni 2017 - 14.00-16.30 uur
Door: Sacha van Geel en Henriette Waanders
Thema: Van vrijwilligerswerk naar betaald werk als ervaringswerker
Veel mensen werken als vrijwilliger, maar wat als je van ervaringswerk je vak wilt maken en er in je levensonderhoud van wilt kunnen voorzien? Waarom en hoe maak je deze stap, hoe profileer je jezelf?

Woensdag 12 juli 2017 - 14.00-16.30 uur
Datum nog onder voorbehoud!
Door: Marjet Zeegers, Bregje Kemps en Sonja Visser
Thema: Een agenda voor meer samenhang in Arnhem
Hoe bundelen we in Arnhem de krachten? Kunnen en willen we in Arnhem meer gaan samenwerken op het vlak van ervaringsdeskundigheid en zelfregie? Is het concept van de ‘herstelacademie’ wellicht iets voor Arnhem, en zo ja: hoe kunnen we dat dichterbij brengen?

Wij hopen met een mooie, gevarieerde groep te starten, en hebben plek voor ongeveer 20 mensen. Opgave via: miekebiemond@zorgbelanggelderland.nl of via 026-3842823.
De bijeenkomsten kunnen voor de deelnemers gratis zijn door een bijdrage van het MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, voorheen Landelijk Platform GGz.
Wel verwachten wij dat deelnemers de intentie hebben alle vier de bijeenkomsten bij te wonen en actief mee te doen.
Namens het organiserend comité: Marjet Zeegers, Melanie Oldenhave, Bregje Kemps en Mieke Biemond