29-11-2017

Het 1e Nationaal Congres Gelijk is Gelijk

Overheid, gemeenten, organisaties en ondernemers moeten vanaf 1 januari 2017 stapsgewijs werken aan het realiseren van toegankelijkheid in de meest brede zin volgens het VN Verdrag, voor álle mensen, óók voor mensen met fysieke, psychische of verstandelijke beperking.

Dit 1e Nationaal Congres helpt u daarbij met actuele informatie en leerzame (inter)nationale praktijkvoorbeelden. Het benoemt valkuilen en succesfactoren, biedt praktische tips en advies en introduceert u in nuttige netwerken. Het geeft zo noodzakelijke bouwstenen voor de Lokale Inclusie Agenda, die het VN Verdrag verplicht stelt.

https://inclusieverenigt.nl/waarom-1e-nationale-congres-gelijk-is-gelijk/