22-06-2017

Reisconferentie 22 juni 2017 'Van zorg naar zelfregie'

Hoe kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid meepraten in de gemeente?

Reisconferentie 22 juni 'Van zorg naar zelfregie': inschrijving geopend!

Hoe kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid meepraten in de gemeente?

Deze vraag staat centraal in de reisconferentie die de Taskforce GGz organiseert op donderdag 22 juni 2017 in Congrescentrum De Reehorst in Ede van 13.00 tot 17.00 uur.

De afgelopen twee jaar is de Taskforce GGz actief aan de slag geweest in meer dan twintig gemeenten om belangenbehartigers van mensen met een psychische kwetsbaarheid aan tafel te krijgen bij de gemeente. De ervaringen die we hebben opgedaan, de goede voorbeelden die we hebben gezien, de vragen en kernthema's die leven, presenteren we in deze afsluitende conferentie. De Taskforce stopt er binnenkort mee, maar voor de gemeenten en belangenbehartigers is de reis pas net begonnen. Wij zijn op deze conferentie uw touroperator en openen de weg naar veelbelovende bestemmingen!

Voor wie? 
 Er is plaats voor 220 deelnemers (deelname is gratis):

• Beleidsambtenaren en wethouders (WMO, Arbeid en Inkomen, Jeugd);
   adviesraden sociaal domein; gemeenteraadsleden.
• Cliënten- en familieorganisaties lokaal, regionaal en landelijk, inclusief
   hun ondersteuners; RCO's, zelfregiecentra en herstelacademies;
   ervaringsdeskundigen.
• Wijkteams; instellingen voor Beschermd Wonen, Opvang en GGZ.
• Landelijke ontwikkel- en kennisinstituten; brancheorganisaties.
• Overige belangstellenden. 

Meer info

Direct aanmelden