11-02-2016

De toekomst van beschermd wonen en opvang in jouw regio!

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die te maken heeft met psychische kwetsbaarheid in de samenleving kan wonen en meedoen?

Logo Avi Verticaal Cmyk

In gesprek over sociale inclusie met Erik Dannenberg

Wanneer:           Donderdag 11 februari

Waar:                   Stadhuis, Grote Kerkhof 1, Deventer
Hoe laat:             10.00-13.00
Voor:                    cliënten- en familieraden uit ggz en maatschappelijke opvang,
                              WMO-raden, cliënten- en familieorganisaties uit de provincies
                              Overijssel, Gelderland en Oostelijk Utrecht

Eind november presenteerde de Commissie Dannenberg in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het rapport Van beschermd wonen naar beschermd thuis, over de toekomst van het beschermd wonen. De kernvraag van dit rapport is: “Hoe creëren we een plek voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in de samenleving?”

Vrijwel alle centrumgemeenten maken nu plannen over de toekomst van het beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze moeten voor 1 mei gereed zijn. Zodat er daarna gewerkt kan worden aan de uitvoering.

Om je zo goed mogelijk te informeren over de toekomstvisie van de commissie Dannenberg, komt Erik Dannenberg zelf naar de regio om met betrokkenen in gesprek te gaan. Praat daarom mee over de toekomst van het beschermd wonen en maatschappelijke opvang, de kansen en mogelijkheden en de benodigde randvoorwaarden.

Op donderdag 11 februari is er een bijeenkomst voor alle betrokkenen vanuit burgerschap, cliënten- en familieperspectief uit de centrumgemeenten: Almelo, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede, Enschede, Nijmegen en Zwolle.

Programma

9.30 - 10.00      
Inloop, koffie, thee en koekjes
10.00 - 10.05
Opening en welkom door Marry Mos (LPGGz)
10.05 - 11.15
Een beschermd thuis: Erik Dannenberg houdt een inleiding over het rapport, Gert de Haan (Coöperatieve Herstel Groep Nederland) en Heico Klumpen (cliëntbelangen-behartiger) gaan in op de belangrijkste kansen en zorgen. Er is ruime mogelijkheid voor vragen en discussie. Onder leiding van Mieke Biemond (Avi en Zorgbelang Gelderland).
11.15-11.45 
Pauze
11.45-12.45
In werkgroepen uiteen. Aan de hand van de jubel- en klaagmuur werken we uit wat de belangrijkste knelpunten in jouw centrumgemeente zijn, welke wensen er leven en wat de lokale agenda voor de toekomst zou moeten zijn.
12.45-13.00
Terugkoppeling en sluiting door Marry Mos: wat zijn de belangrijkste uitkomsten en welke acties vloeien hieruit voort.
Met krentenbollen om mee te nemen of direct op te eten voor mensen die na willen kletsen.

Aanmelden
Meld je aan bij het Landelijk Platform GGz voor 1 of meer bijeenkomsten, via deze link.

Ken je mensen voor wie deze bijeenkomst ook interessant is? Geef de uitnodiging door! Alle mensen met eigen ervaringen en naastbetrokkenen in de ggz en maatschappelijke opvang zijn van harte welkom.

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de bijeenkomst kun je terecht bij Marry Mos: m.mos@platformggz.nl. Praktische vragen kun je stellen aan Els Ritzema: e.ritzema@platformggz.nl

Meer informatie
Het rapport van de commissie Dannenberg, een samenvatting en de eerste reactie van het LPGGz is ook te vinden op de link bij aanmelden.
De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door de VNG en de gemeente Deventer.