13-10-2016

Symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek

Thema: kindermishandeling

Datum: donderdag 13 oktober 2016 
Organisatie: de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen en de Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out
Locatie: Auditorium van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Laan van scheut 10 te Nijmegen Kosten: € 150,-
Website: www.ru.nl/jeugd-en-gezinsonderzoek Locatie: Nijmegen

Thema
Het thema dit jaar is kindermishandeling. Kindermishandeling is nog altijd een ernstig, omvangrijk en ingrijpend probleem dat een dringend beroep op ons doet om ons nog harder en effectiever in te zetten voor preventie en behandeling. Sinds 1 juli 2013 geldt de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor alle professionals die te maken hebben met kinderen in het onderwijs, de gezondheidszorg, sociale wijkteams en het maatschappelijk veld van kinderdagopvang tot sportverenigingen. Deze meldcode helpt professionals de noodzakelijk stappen te zetten wanneer ze te maken krijgen met (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Toch blijft het voor alle betrokkenen een moeilijke kwestie, zowel het adequaat signaleren als het bespreekbaar maken ben (be)handelen. Gezien de impact op de ontwikkeling van kinderen en jongeren is het van groot belang voortdurend met elkaar in gesprek te blijven over de beste aanpak.
In deze editie van het Gezinssymposium staan allerlei aspecten centraal die te maken hebben met kindermishandeling:
- Het signaleren, handelen en bespreekbaar maken ervan binnen het
  onderwijs;
- Relevante procedures (bijv. de Meldcode en Verwijsindex, hulpverlening en
  waarheidsvinding door justitie);
- Opstellen van een veiligheidsplan.

Programma
09.00 – 09.30
Inloop en koffie
09.30 – 09.40
Opening door Joost Tijssen, dagvoorzitter (The Impro Company)
09.40 – 10.20
drs. Margreet Visser, klinisch psycholoog en coördinator Kinder- en Jeugd traumacenter van Kenter Jeugdhulp en promovendus binnen de AWK Kindermishandeling, waar gaat het over?
10.20 – 11.00
Margreet Timmer, coördinator, trainer en coach het LOCK en TIMM Consultancy
Signalering en handelen binnen het onderwijs. Hoe moeilijk is dat?
11.00 – 11.30
PAUZE
11.30 – 12.10
Drs. Jacqueline Wientjes, Landelijk projectleider ProKid 23- / Recherchepsycholoog
Vroegsignalering van kindermishandeling op basis van politieregistraties
12.10 – 12.50
Drs. Jannie van der Sleen, recherchepsycholoog en rechtspsycholoog Kinterview
Kindgesprekken over mishandeling; zorgvuldig in gesprek over geweld
12.50 – 13.45
LUNCH
13.45 – 14.25
Hellen Houterman, Projectleider Cliëntenparticipatie Zorgbelang Gelderland in gesprek met een jongere
Kindermishandeling en het perspectief van het kind. Wat kunnen we als professionals leren van jongeren en hun ervaringen met mishandeling en hulpverlening?
14.25 – 15.05
Dr. Ingrid ten Berge, programmaleider Veilig Opgroeien, Nederlands Jeugdinstituut
Hulp aan mishandelde kinderen: samen doen wat werkt
15.05 – 15.45
Drs. Annemariek Sepers, klinisch psycholoog/supervisor VGCT, psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen
Samen vechten of samen werken
15.45 – 17.00
BORREL
17.00
EINDE

Deelnemers
Het thema van dit symposium is van belang voor alle sociale HBO- en WO- professionals, in het bijzonder voor groepsleiders, sociaal werkers, sociotherapeuten, leerkrachten, gedragswetenschappers zoals (ortho) pedagogen, kinder- en jeugdpsychologen en – psychiater en onderwijskundigen. Het thema is tevens van groot belang voor beleidsmedewerkers van gemeentes, provincies en ministeries en daarnaast voor wetenschappers die betrokken zijn bij praktijkonderzoek op het gebied van eerstelijns jeugdhulp, onderwijs en gespecialiseerde jeugdzorg.

Inschrijfgeld
De kosten voor deelname aan het symposium bedragen € 150,00 per persoon (dit is inclusief een programmaboekje met samenvattingen, koffie/thee, lunch en aperitief).

Accreditatie
Zoals ieder jaar is accreditatie aangevraagd bij NIP en NVO (3 registratiepunten) en het Registerplein (1,5 punt).

Meer informatie
www.ru.nl/jeugd-en-gezinsonderzoek
Contact Radboud Universiteit Diana de Ruiter 024-3612123
Miranda Smeeman 024-3615922 E-mail symposium@pwo.ru.nl