27-10-2016

'Vitaal oud(er), hoe doet u dat?'

Geef vorm aan het aanbod van welzijn in Putten: doe mee aan de gespreksbijeenkomsten!

Vitaal Ouder

Goed ouder worden is voor veel mensen belangrijk. Wat is uw ideaalbeeld van goed oud worden? Wat wilt en kunt u zelf bijdragen om gezond en vitaal te zijn en te blijven? Wat is er verder nodig om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en functioneren in uw eigen leefomgeving, met behoud van kwaliteit van leven? 

Hierover gaan wij graag met u in gesprek. Hierdoor krijgt u meer zicht op hoe u vitaal ouder kunt worden. En kunnen wij op basis van uw inbreng aanbevelingen doen voor een aanbod van zorg- en welzijnsdiensten dat aansluit bij uw wensen en mogelijkheden en die van uw naasten.

De bijeenkomsten
U ontmoet elkaar in een open gesprek, in een groep van ongeveer 8-10 deelnemers in de leeftijd van 65 jaar en ouder. Tijdens het gesprek is er ruimte om stil te staan bij uzelf, uw eigen situatie en behoeften. Door te luisteren naar de ander ontstaat de kans om mee te denken en te leren van elkaars ervaringen. U krijgt inzicht in welke mogelijkheden en wensen er voor u zijn om vitaal te blijven.

Doet u mee?
Wij nodigen u van harte uit. U kunt kiezen uit drie mogelijkheden binnen gemeente Putten
1. Donderdag 13 oktober 2016 van 14.00-16.00 uur
2. Donderdag 27 oktober 2016 van 10.00-12.00 uur
3. Dinsdag 15 november 2016 van 10.00-12.00 uur

Locatie
Stichting Welzijn Putten (SWP), Harderwijkerstraat 19, Putten.

Aanmelden
Uw aanmelding met de datum van uw voorkeur, ontvangen we graag uiterlijk een week voor de betreffende bijeenkomst plaatsvindt. Geef indien mogelijk een eerste en tweede voorkeursdatum aan. U ontvangt een bevestiging voor deelname. U bereikt Zorgbelang Gelderland/Utrecht:
Telefonisch 026-202 06 36 (Frederike Kadijk) of
Per e-mail frederikekadijk@zorgbelanggelderland.nl

Organisatie en uitvoering
De organisatie is in handen van Zorgbelang Gelderland/Utrecht voor het project Vitale Ouderen, onderdeel van het programma Geïntegreerde Ouderenzorg van GezondVeluwe.
Het programma GezondVeluwe beoogt de gezondheidszorg en ondersteuning voor 150.000 inwoners in de regio Noord-Veluwe en Zeewolde duurzaam te organiseren. Voor meer informatie zie: www.gezondveluwe.nl.

Gespreksbegeleiders van het programma ‘Zorg Verandert’ begeleiden het gesprek en zorgen voor anonieme verslaglegging. Uw inbreng wordt gebruikt om aanbevelingen te doen aan gemeenten en organisaties. Zodat het aanbod van zorg en welzijn zo ingericht wordt dat ouderen zo lang mogelijk vitaal kunnen blijven in hun eigen leefomgeving.