03-11-2016

Actuele ontwikkelingen in het sociaal domein

Als gevolg van  de decentralisaties naar gemeenten gebeurt er veel op het gebied van het sociaal domein wat van belang is voor (kwetsbare) burger. Wat zijn de trends in het gemeentelijk beleid op het gebied van welzijn en arbeid? Wat is het perspectief van de cliënt en burger?

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een informatieve bijeenkomst over deze ontwikkelingen. De bijeenkomst wordt gehouden op 3 november aanstaande van 13.30 uur tot
16.30 uur. Dankzij de gastvrijheid van de gemeente Rhenen kan de bijeenkomst in het gemeentehuis worden gehouden.

Door deskundige inleiders krijgt u korte en heldere informatie over actuele ontwikkelingen op het sociaal domein. Een deskundige van de gemeente Rhenen licht toe wat vanuit de gemeente gezien integraal beleid inhoudt. De programmamanager van de Arbeidsmarktregio FoodValley geeft een toelichting op het regionaal werkbedrijf en gaat in op de betrokkenheid van advies- en cliëntenraden bij het participatiebeleid.
Vervolgens wordt u kort bijgepraat en kunt u ervaringen en ideeën uitwisselen over drie actuele thema’s. Namelijk de invoering van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking, burgerinitiatieven en onafhankelijke cliëntondersteuning.

U kunt zich tot 20 oktober aanmelden via henkbeltman@zorgbelanggelderland.nl

 

datum:     3 november 2016
tijd:          13.30 uur -16.30 uur
plaats:    gemeentehuis, Nieuwe Veenendaalseweg,3911 MG Rhenen

Inloop vanaf 13.00 uur met koffie/thee

1. Opening (13.30 uur)
    wethouder mevrouw S.J.H.M. Veldboer van de gemeente Rhenen

2. Toelichting van het programma
    dagvoorzitter, T. Struif Bontkes, voorzitter adviesraad sociaal domein Rhenen

3. ‘Integraal gemeentelijk beleid op het gebied van welzijn’ (13.50 uur)
     mevrouw  N. van der Heijden, ambtenaar gemeente Rhenen

4. ‘Betrokkenheid advies- en cliëntenraden bij regionaal werkbedrijf FoodValley’ (14.10 uur)
     mevrouw E. van der Aa, programmamanager arbeidsmarktregio FoodValley

5. Gelegenheid tot het stellen van vragen (14.30 uur)

6. Workshops (14.50 uur )
a. onafhankelijke cliëntondersteuning: Mieke Biemond, adviseur Aandacht voor Iedereen
b. implementatie van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking:
    Paul Imthorn, medewerker Inclusionlab
c. burgerinitiatieven: (onder voorbehoud) Zorgcoöperatie Austerlitz zorgt

7. Korte plenaire uitwisseling van ervaringen en ideeën (16.10 uur)
    onder leiding van dagvoorzitter

8. Sluiting (16.30 uur)