14-11-2016

VIP-dag 2016: Aan de slag met het VN-verdrag

De VIP-dag is de jaarlijkse dag voor alle vrijwilligers, ambassadeurs, relaties, samenwerkingspartners en overige belangstellenden. Een dag vol ontmoetingen en inspiratie.

Aan de slag met het VN-verdrag
VN-Verdrag Rechten van mensen met een beperking
We streven naar een Inclusieve samenleving. Te vaak nog betekent dit dat mensen die anders zijn zich moeten aanpassen alsof ze ‘normaal’ zijn. In een Inclusieve samenleving worden mensen met een beperking opgenomen in de samenleving en kunnen daaraan onbeperkt deelnemen.
In een Inclusieve samenleving hebben mensen met een beperking:
• regie over hun eigen leven;
• doen ze mee op voet van gelijkheid;
• worden ze niet gediscrimineerd;
• hebben ze toegang tot dezelfde voorzieningen en diensten als
   mensen zonder beperking.
Inspraak van mensen met een beperking:
• Het VN-verdrag benadrukt dat inspraak en medezeggenschap van mensen
  met een beperking bij het maken van beleid heel belangrijk is.
• Zij zijn degenen die het beste kunnen vertellen waar zij drempels in de
   samenleving tegenkomen.
• Zij kunnen aangeven wat mogelijke oplossingen zijn.
• Landen, die het verdrag hebben geratificeerd, moeten bij nieuw beleid
  steeds overleggen met mensen met een beperking en hen actief
  betrekken via organisaties die hen vertegenwoordigen.

Programma

13.00 uur Inloop

13.30 uur Verbindende opening door Eric Verkaar en Stef Harweg

13.45 uur Inspirerende sprekers:

                  • Mandy Mienes, adviseur Movisie team Inclusie en diversiteit.

                  • Otwin van Dijk, Burgemeester van Oude IJsselstreek, Nederlands

                     politicus, oud-Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid.

                     Otwin stond aan de wieg van de ratificatie door Nederland van

                     het VN-verdrag.

                  • Karin Kalthoff en Joke Stoffelen, projectleiders van Zorgbelang

                    Gelderland/Utrecht.

14.30 uur Pauze

15.00 uur Aan de slag met het VN-Verdrag

16.30 uur Terugblik en vooruitblik door Otwin van Dijk

17.00 uur Participerende borrel

18.00 uur Einde

Download de complete uitnodiging.

Locatie
Zorgbelang Gelderland/Utrecht
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

Routebeschrijving en parkeren: Routebeschrijving naar Zorgbelang Gelderland/Utrecht


Aanmelden
Voor 1 november 2016, via het digitale aanmeldformulier

Aanmeldformulier VIP-dag - maandag 14 november

Deelname: Gratis

Vol = vol

Vanuit elke organisatie kunnen twee mensen deelnemen aan de VIP-dag. Mochten er meer dan twee mensen deel willen nemen, dan worden deze op de wachtlijst geplaatst en toegelaten wanneer er plaatsen over zijn.

Meer informatie: tessabeemer@zorgbelanggelderland.nl