14-12-2016

Bewonersparticipatie in de Arnhemse sociale wijkteams, de stand van zaken!

Zorgbelang biedt in Arnhem burgers, cliënten van de Arnhemse wijken en professionals van de sociale wijkteams op 14 december 2016 een podium.

Op dit podium kunnen zij het gesprek over participatie van de inwoners in de Arnhemse sociale wijkteams met elkaar voeren.
Zorgbelang is benieuwd naar de rol van de burger (cliënt) binnen het functioneren van deze teams. Daarom nodigen we alle betrokkenen uit voor woensdagavond 14 december om de ervaringen met elkaar te delen.

De sociale wijkteams zijn recentelijk zelf ook in gesprek gegaan met de inwoners van de Arnhemse wijken over hetzelfde onderwerp.
Een vertegenwoordiging vanuit deze wijkteams zal op 14 december aanwezig zijn.

Doel van dit alles is om:
. Te kijken wat de stand van zaken is ten aanzien van deze
  bewoners(cliënt)participatie binnen de sociale wijkteams.
. Concrete aanbevelingen op wijkniveau te formuleren om te komen tot een
  vorm van participatie in de sociale wijkteams die zo veel mogelijk aan sluit 
  bij de wensen van de inwoners in de wijk.
  Uiteraard kunnen en zullen deze aanbevelingen per wijk verschillen.

Wanneer: woensdag 14 december van 19.30u -21.30u
Waar: Zorgbelang, Weerdjesstraat 168 Arnhem, IndeWeerd, zaal D.

U kunt zich aanmelden via stefharweg@zorgbelanggelderland.nl,
026-3842821