06-12-2016

Ouderenzorg dichtbij, hoe doe je dat?

Kom in gesprek op dinsdag 6 december 2016

Aanleiding
In de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Putten en Zeewolde is dit jaar het programma GezondVeluwe gestart. Een van de projecten binnen GezondVeluwe gaat over ouderenzorg. De inwoners staan centraal en zijn de afgelopen maanden bevraagd wat zij nodig hebben om goed oud te worden. De opbrengst van deze gesprekken willen we graag voorleggen aan u. We willen u, als inspraakorganen van gemeenten en instellingen en als cliëntenorganisaties namelijk zo goed mogelijk informeren en betrekken!

Voor wie
Adviesraden Sociaal Domein in de deelnemende gemeenten, cliëntenraden van zorginstellingen, cliëntenorganisaties, ouderenbonden en docenten van Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s).

Wanneer en waar
Dinsdag 6 december van 13.30 – 16.30 uur in Zalencentrum De Pineta, Elspeterweg 6, 8071 PA Nunspeet.

Programma
13.00-13.30
Ontvangst
13.30-13.35
Welkom door de dagvoorzitter Mieke Biemond, Programma Aandacht voor Iedereen
13.35-13.50
Kennismaken met elkaar
13.50-14.15
Stand van zaken over het programma Gezond Veluwe door Nathalie Koopman. Delen van de eerste uitkomsten uit de ontmoetingen met ouderen vanuit de gestelde vraag: “Wat heeft u nodig om goed oud te worden in uw leefomgeving”
14.15-14.30
Pauze
14.30-15.30
In kleinere groepen uiteen om samen in gesprek te gaan over:
- Zijn de bevindingen herkenbaar, wat is er wellicht niet aan de orde
  gekomen?
- Wat betekenen deze uitkomsten voor uw organisatie en/of voor uw werk?
- Hoe kunnen we gezamenlijk inwoners betrekken bij beleidsontwikkelingen
  en in projecten zoals GezondVeluwe?
15.30-16.00
Gezamenlijke terugkoppeling
16.00-16.30
Afsluiten met hapje en drankje

Aanmelden
U kunt zich voor deze (kosteloze) bijeenkomst opgeven bij Mieke Biemond (Gelderland) of bij Trees Flapper (Zeewolde)
E-mail miekebiemond@zorgbelanggelderland.nl of aanmelden@cmo-flevoland.nl (Zeewolde)
Telefoon 026 - 384 28 23 (Gelderland) of 0320-244259 (Zeewolde)
Wij kijken er naar uit u te ontmoeten op 6 december!

Achtergrondinformatie over GezondVeluwe
In de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Putten en Zeewolde is het programma Gezond Veluwe gestart. De initiatiefnemers zijn het ziekenhuis St Jansdal, de Huisartsen Coöperatie Medicamus en de Zorggroep Noordwest-Veluwe. Na een succesvolle start in 2015 werken onder de vlag van GezondVeluwe meerdere zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten, patiënt- en cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars duurzaam samen. GezondVeluwe werkt samen met inwoners aan gezondheidsvraagstukken die relevant zijn voor de regio. Met als doel dat de 150.000 inwoners de voordelen ervaren van goede, betaalbare zorg en ondersteuning dichtbij.

Project afgestemde ouderenzorg
In juni 2016 zijn we gestart met drie ouderenzorgprojecten. Gemeenten en zorgorganisaties gaan de komende jaren in de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde multidisciplinair samen werken in lokale ouderenteams met ondersteuning van het digitaal communicatieplatform Ozoverbindzorg. Ook hebben we aandacht voor het behoud van vitaliteit bij ouderen. We gaan in gesprek met ouderen hoe zij vitaal ouder willen worden en wat daarvoor nodig is. De ontwikkelingen monitoren we om de zorg en ondersteuning af te stemmen op de wensen en behoeften van de ouderen.

Voor meer informatie over ons werk: www.gezondveluwe.nl
www.zorgbelanggelderland.nl of www.aandachtvooriedereen.nl