06-02-2017

Wow! Leefbaarheid Rijk van Nijmegen

Informatieavond 6 februari

Logo Leefbaarheidsalliantie Full C

Heeft u een wens, idee of concreet plan voor uw leefomgeving? Wilt u een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en werken in uw dorp of wijk? Of heeft u plannen om uw leefomgeving aantrekkelijker te maken voor een specifieke groep, bijvoorbeeld jongeren of ouderen? 

Dan bent u van harte welkom op de bijeenkomst Wow! Leefbaarheid Rijk van Nijmegen.
Kom kennismaken en krijg ondersteuning en inspiratie voor het realiseren van uw plannen!

Wat kunnen wij voor u doen?

Tijdens deze bijeenkomst:

  • Komt u te weten hoe de Leefbaarheidsalliantie Gelderland u (kosteloos) kan ondersteunen bij de aanpak en uitwerking van uw ideeën of lopende initiatieven. Bijvoorbeeld met advies, het delen van kennis of hulp bij subsidieaanvragen.
  • Kunt u uw idee bespreken met medewerkers van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland en met andere deelnemers met vergelijkbare plannen. Samen worden kansen en mogelijkheden besproken. U kunt meteen concrete afspraken maken met de Alliantiemedewerkers over de gewenste ondersteuning.
  • Wordt u geïnformeerd over de laagdrempelige subsidie van de provincie Gelderland voor leefbaarheidsinitiatieven en hoe u hiervoor in aanmerking komt. In 2017 is hiervoor 1,3 miljoen euro beschikbaar (op=op).

Even voorstellen
Wow! Leefbaarheid wordt georganiseerd door de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, in samenwerking met de provincie Gelderland.
De Leefbaarheidsalliantie Gelderland bestaat uit vijf door de provincie gesubsidieerde samenwerkende organisaties die initiatieven van actieve bewoners ondersteunen. Het gaat om: Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Huis van de Jeugd (HvdJ), Plattelandsjongeren Gelderland (PJG), Spectrum, partner met elan en Zorgbelang Gelderland.
Samen met de mensen waar het om gaat werken we actief aan de leefbaarheid in Gelderland

Programma
19.30 uur
Inloop
20.00 uur                  
Inspirerende start: twee inwoners uit de regio met een                                   leefbaarheidsinitiatief aan het woord.
Gedeputeerde Bea Schouten geeft een toelichting op het 
leefbaarheidsprogramma en de mogelijkheden die 
de provincie u biedt om aan leefbaarheid te werken.
20.15 uur                   
De medewerkers van de Leefbaarheidsalliantie stellen zich voor
en vertellen wat zij u te bieden hebben, zoals subsidie en 
advies en ondersteuning.
20.30 uur                   
Start tafelgesprekken in groepjes rondom specifieke thema’s/ideeën.
21.15 uur                   
Terugkoppelen resultaten & gezamenlijke afsluiting.
21.30 uur                   
Tijd voor een drankje en informele gesprekken.
22.00 uur                   
Einde.

Datum en locatie
Maandag 6 februari 2017, van 20.00 tot 22.00 uur.
Brebl (De Cultuur Coöperatie, Honigcomplex), Waalbandijk 14 E/F, 6541 AJ Nijmegen

Meer informatie
Kijk op de website www.leefbaarheidgld.nl

Aanmelden
Graag vóór 2 februari aanmelden in verband met de indeling van de thematafels
via www.leefbaarheidgld.nl of: klik hier