18-05-2017

Themabijeenkomst Adviesraden en ervaringsdeskundigheid

Voor Adviesraden Sociaal Domein, cliëntenraden, ervaringsdeskundigen en overige belangstellenden.

Themabijeenkomst 'Adviesraden en ervaringsdeskundigheid'

Datum en tijd:     Donderdag 18 mei 2017 van 13.30-16.30 uur
Locatie:                 Coehoorn Centraal, Coehoornstraat 35, Arnhem
Voor:                      Adviesraden Sociaal Domein, cliëntenraden,
                                ervaringsdeskundigen en overige belangstellenden

Programma 
13.30 uur     
Inloop met koffie en thee
14.00 uur     
Opening door Yvonne Steemers, programma van de middag
14.15 uur     
Inleiding op Ervaringsdeskundigheid: wat houdt het in, voorbeelden, lokale ontwikkelingen?
14.45 uur
Wat betekent de inzet van ervaringsdeskundigen voor de lokale adviesraden?  Waar vinden we opgeleide of getrainde ervaringsdeskundigen?
Welke voorbeelden kennen we?
Gesprek met Erica van Everdingen van de Adviesraad Sociaal Domein uit Barneveld: waarom wordt de samenleving mooier met de inzet van ervaringsdeskundigen? En wat zijn de do’s en don t’s?
15.30 uur     
Pauze, netwerken
15.45 uur     
Samen verder praten.
Actuele ontwikkelingen in het Sociaal Domein in relatie tot ervaringsdeskundigheid.
Welke kansen en mogelijkheden zijn er?
Vragen/wensen aan AvI en de Koepel?
Uitwisseling van kennis en ervaringen.
16.15 uur     
Afsluiting, terugblik bijeenkomst, vervolg?

Deze bijeenkomst wordt begeleid door Mieke Biemond, AVI-adviseur in Gelderland en Yvonne Steemers, adviseur van de Koepel van Adviesraden.

Aanmelden
Zou u zich willen aanmelden via de Koepel Adviesraden Sociaal Domein
secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl
Twee weken van te voren ontvangt u een bevestiging met de routebeschrijving.