17-06-2017

Het Plattelands Parlement

Met vele workshops, lezingen, presentaties, muziek en film een dag om naar uit te kijken.

Op zaterdag 17 juni vindt het PlattelandsParlement plaats in de gemeente Bronckhorst. Een festival voor actieve inwoners van dorpen en kleine kernen, ondernemers, bestuurders, politici en Kamerleden.

Met een optrommelactie halen we tijdens het PlattelandsParlement onderwerpen op voor de gespreksagenda die de komende twee jaar leidend zal zijn in het overleg met Tweede Kamerleden, fractieleden en onze gesprekspartners van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op het programma staat o.a. een film over ‘Optrommelen' en er is een breed aanbod van workshops over verschillende thema's.

Ontmoeten we u ook?
Deelname aan het Plattelands Parlement is gratis.
Aanmelden kan tot 14 juni.

Download de brochure