28-08-2017

Buurman en Buurvrouw Gangmakers in de wijk

Lampje Buurman&Buurvrouw Gangmakers in de buurt.

Wil jij positieve energie en beweging in een wijk, dorp of buurtschap op gang brengen? Dan is het wellicht iets voor jou om je aan te sluiten bij
Buurman & Buurvrouw.

Buurman & Buurvrouw is een nieuw initiatief van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. [1] Dit initiatief bestaat uit een team van vrijwilligers dat burgerinitiatieven een stap verder kan helpen door de inzet van diverse effectieve én inspirerende participatiemethodieken. Wij zorgen er, door middel van 3 trainingen, voor dat je je deze methodieken goed eigen kunt maken. Alle trainingen vinden plaats bij Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168 in Arnhem.

Op dit moment zijn wij op zoek naar 10 vrijwilligers!

Wat hebben wij te bieden?

 • Je kunt de volgende 3 trainingen bij ons volgen, waarvan de training Zelfregie een verplicht onderdeel is. 
  Heb je interesse, maar kun je niet op 1 van de onderstaande data, laat ons dat dan ook even weten.

LampjeTraining Zelfregie
Wat betekent het voor jou en hoe kun je zelfregie bij anderen stimuleren? Zelfregie is het uitgangspunt van de onderstaande methodieken en verdient daarom aandacht.
Deze training wordt gegeven op maandag 28 augustus 2017 en is verplicht (1 dagdeel van 13:00 tot 17:00 uur).

LampjeTraining Samenkracht 80+
SamenKracht 80+ is een methodiek gericht op erkenning en waardering van de kennis en kunde van ouderen. Na afloop van deze training ben je in staat om dialoogbijeenkomsten met tachtigplussers te organiseren en te begeleiden. Tijdens deze activerende bijeenkomsten zoeken deelnemers zelf antwoorden op vragen op het gebied van ‘meedoen en ertoe doen’ en inspireren zij elkaar over prettig en waardig oud worden in deze tijd. Ze wisselen tips uit en helpen elkaar om dromen te realiseren. Kansen en  belemmeringen voor ‘meedoen’ komen aan bod, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, mobiliteit, contacten, toegankelijkheid, communicatie, gezondheid, zinervaring en het imago van ouderen.
Deze training wordt gegeven op maandag 11 en 25 september 2017 (2 dagdelen van 13:30 tot 16:00 uur).

LampjeTraining Denken, Delen, Doen
Denken, Delen, Doen is een methode om op een gestructureerde wijze manier creatieve ideeën, kennis en ervaringen in een groep naar boven te halen. Deze methode inspireert tot persoonlijke actie en helpt de groep voorwaarts richting gezamenlijk gedragen oplossingen en acties. Denken, Delen, Doen bouwt aan teamspirit en consensus.
Deze training vindt plaats op maandag 16 oktober 2017 (1 dagdeel van 13:00 tot 17:00 uur). 

 • Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
 • Je wordt tijdens het vrijwilligerswerk ondersteund vanuit Zorgbelang Gelderland.

Wat verwachten we van jou?

 • Affiniteit met burgerinitiatieven
 • Het hebben van een netwerk in je wijk of buurt
 • Pioniersgeest
 • Flexibiliteit
 • Teamspeler
 • Beschikbaarheid: ongeveer 2 dagdelen in de maand (kan per periode verschillen). 

Aanmelden
Heb je interesse om vrijwilliger te worden bij Buurman & Buurvrouw? Meld je dan aan bij woudiannevandervalk@zorgbelanggelderland.nl[1]
De Leefbaarheidsalliantie Gelderland bestaat uit vier door de provincie gesubsidieerde samenwerkende organisaties: Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Plattelandsjongeren Gelderland (PJG), Spectrum, partner met elan en Zorgbelang Gelderland.