26-10-2017

Het sociale netwerk aan zet na Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Zorgbelang Gelderland | Utrecht en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen organiseren in samenwerking met diverse partners het symposium: Het sociale netwerk aan zet na NAH!
Samenwerken met de client, naasten, vrienden, kennissen en collega's na Niet Aangeboren Hersenletsel. 

De rol van het sociale netwerk na NAH

Na niet aangeboren hersenletsel valt het oppakken van het leven van alledag meestal niet mee. Cliënten hebben de hulp van naasten hard nodig om hun rol in het gezin, op het werk en in de maatschappij weer te gaan vervullen. Toch is de juiste hulp vanuit het eigen netwerk niet altijd beschikbaar; gezinsleden hebben het vaak druk met extra (zorg-) taken en overige betrokkenen weten niet altijd hoe ze kunnen helpen. Of ze reageren met onbegrip. Als gevolg hiervan nemen sociale contacten na NAH vaak af en komen isolement en inactiviteit veel voor.

Door tijdens de revalidatie en in de chronische fase na hersenletsel vroegtijdig samen te werken met het brede sociale netwerk van cliënten, kunnen professionals voorkomen dat cliënten en hun direct betrokkenen er alleen voor komen te staan. Tijdens dit symposium nemen we u mee in de bevindingen van diverse partijen in Nijmegen en omstreken en de manier waarop zij na NAH vroegtijdige samenwerking met familie, vrienden, kennissen en collega’s realiseren.

Wanneer?
Donderdag 26 okt 2017 13.30-17.30 uur (lunch vanaf 12.45 uur)

Waar?
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen

Voor wie?
Dit symposium is bedoeld voor welzijns- en zorgprofessionals, cliënten, naasten en ieder ander die wil weten hoe cliënten, het sociale netwerk van de cliënt en professionals samen kunnen werken in het herstel van de participatie na NAH.

Kosten
Deelname kost €95,- per persoon

Het symposium is kosteloos voor getroffenen en mensen in hun directe omgeving. Gebruikt u in dat laatste geval niet de aanmeldlink maar stuurt u een e-mail naar Nancy Wijers (NancyWijers@ZorgbelangGelderland.nl)

Workshops
1 Persoonlijke toekomstplanning bij NAH; werken met beelden
2 Wat kan ik morgen doen om het sociale netwerk te versterken?
3 Relaties met/op het werk na NAH
4 Perspectief van een ervaringsdeskundige
5 Relaties na NAH
6 Wens en realiteit?! Werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën
7 Drempels en verleiders bij het betrekken van het netwerk
8 Beschikbare tooling van WeHelpen: voor het eigen netwerk en burenhulp
9 Hooi op je vork; een begeleidingsmethodiek voor mensen met NAH en hun netwerk
10 Samenredzaamheid: Regie behouden, met je eigen kring een plan maken
11 NAH heb je niet alleen; het netwerk betrekken bij de revalidatie
12 Rouw en verlies na NAH

Omschrijvingen workshops sociale netwerk NAH

Aanmelden
Vanaf heden is het mogelijk om aan te melden via de HAN Webshop.