26-10-2017

Het sociale netwerk aan zet na Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Vooraankondiging
 Zorgbelang Gelderland | Utrecht en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen organiseren in samenwerking met Siza, Zozijn, Pluryn, ZZG zorggroep en de gemeente Nijmegen het symposium: Het sociale netwerk aan zet na NAH! Samenwerken met de cliënt, naasten, vrienden, kennissen en collega’s na Niet Aangeboren Hersenletsel. 

De rol van het sociale netwerk na NAH
Na niet aangeboren hersenletsel valt het oppakken van het leven van alledag meestal niet mee. Cliënten hebben de hulp van naasten hard nodig om hun rol in het gezin, op het werk en in de maatschappij weer te gaan vervullen. Toch is de juiste hulp vanuit het eigen netwerk niet altijd beschikbaar; gezinsleden hebben het vaak druk met extra (zorg-)taken en overige betrokkenen weten niet altijd hoe ze kunnen helpen. Of ze reageren met onbegrip. Als gevolg hiervan nemen sociale contacten na NAH vaak af en komen isolement en inactiviteit veel voor.

Door tijdens de revalidatie en in de chronische fase na hersenletsel vroegtijdig samen te werken met het brede sociale netwerk van cliënten, kunnen professionals voorkomen dat cliënten en hun direct betrokkenen er alleen voor komen te staan. Tijdens dit symposium nemen we u mee in de bevindingen van diverse partijen in Nijmegen en omstreken en de manier waarop zij na NAH vroegtijdige samenwerking met familie, vrienden, kennissen en collega’s realiseren.

Zet de datum in uw agenda!

Wanneer?
Donderdag 26 okt 2017 13.30-17.30 uur (lunch vanaf 12.45 uur)

Waar?
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen

Voor wie?
Dit symposium is bedoeld voor welzijns- en zorgprofessionals, cliënten, naasten en ieder ander die wil weten hoe cliënten, het sociale netwerk van de cliënt en professionals samen kunnen werken in het herstel van de participatie na NAH. 

Kosten
De prijs voor professionals is €95,- per persoon.
Het symposium is kosteloos voor getroffenen en mensen in hun directe omgeving.

Aanmelden
Vanaf 21 augustus is het mogelijk om aan te melden via de uitnodiging met link.

Meer informatie?
Voor meer informatie: Nancy Wijers, Zorgbelang Gelderland | Utrecht NancyWijers@ZorgbelangGelderland.nl