02-11-2017

Inspiratiebijeenkomst voor burgerinitiatieven en coöperaties in Gelderland

Voor alle betrokkenen bij burgerinitiatieven en/of coöperaties rond de thema’s welzijn, wonen en zorg in de Provincie Gelderland

Wilt u ook graag in contact komen met andere burgerinitiatieven en coöperaties in Gelderland om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren, leren van elkaar? Graag nodigen wij u dan uit voor deze bijeenkomst. Voor sommigen zal dit een vervolg zijn op de coöperatiebijeenkomst van 16 mei jl. bij Zorgbelang te Arnhem.

Daarnaast hebben we informatietafels en is er ook de mogelijkheid om signalen door te geven aan de LeefbaarheidsAlliantie en het landelijk platform burgerinitiatieven van NLZVE.

Wanneer:            Donderdagavond 2 november  2017 van 19.00 – 22.00 uur
Locatie:                Dorpshuis Rheden,  Meester B. van Leeuwenplein 3 in
                               Rheden.
                               Goed bereikbaar met auto en trein.

Programma start om 19.15 uur

  • Welkom vanuit de organisatie: Leefbaarheidsalliantie en NLZVE Nederland Zorgt voor Elkaar.
  • Toelichting op deze bijzondere plek: één van de genomineerde dorpshuizen voor de prijs van Dorpshuis van het jaar.
  • In groepen aan de slag met Verkennerstafels: ideeën, successen, knelpunten en tips.
  • Informatietafels: bij iedere tafel staat iemand die u een korte uitleg kan geven en vindt u allerlei informatie. Bijvoorbeeld de tafel: Maak de Burger Meester over ‘Reablement’ (mensen helpen.
  • om voor zichzelf te zorgen en het Deens coördinatiemodel met de burger centraal; http://www.maakdeburgermeester.com/
  • Korte terugkoppeling, afsluiting en borrel.

Aanmelden?
Uiteraard zijn meerdere personen van één burgerinitiatief welkom. Graag aanmelden voor vrijdag 27 oktober per mail: sylviasikkema@zorgbelanggelderland.nl

Als u iemand kent die ook een informatietafel wenst, kan dat in overleg met Sylvia.

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland bestaat uit vier samenwerkende organisaties: Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Plattelandsjongeren Gelderland (PJG), Spectrum, partner met elan en Zorgbelang Gelderland.
Meer informatie: leefbaarheid.gelderland.nl

NLZVE is het landelijk netwerk van burgerinitiatieven. Meer informatie:  http://nlzorgtvoorelkaar.nl/nieuws/2017/10/04/update-landelijke-verkennerstocht-kom-en-praat-mee/  Problemen die burgerinitiatieven niet zelf kunnen oplossen, worden vanuit NLZVE  in een actie-agenda voorgelegd aan de staatssecretaris.