20-09-2018

Bijeenkomst Lokale Adviesraden

Lokale Adviesraden: luis, aanjager of vormgever?

In steeds meer gemeenten eisen de Adviesraden de laatste jaren hun plek op. Deze omwenteling van de plaatselijke democratie gaat niet overal zonder slag of stoot. Maar de vormgeving van het lokale beleid kan niet zonder de Adviesraden. Op 20 september 2018 organiseert de Leefbaarheidsalliantie (Zorgbelang en Spectrum maken daar deel van uit) een bijeenkomst voor de Gelderse Adviesraden om te praten over de dilemma’s met betrekking tot het verkrijgen van input vanuit de inwoners en de gemeente, de manier waarop er van uit de gemeente(raad) naar hen gekeken wordt, maar ook de kansen en mogelijkheden die er zijn.

De middag staat in het teken van:
 Ophalen van ervaringen/knelpunten
 Best practices delen
 Van elkaar leren en verbinden
 Wensen t.a.v. de toekomst

Wanneer
donderdag 20 september 2018

Tijd
14.00 - 18.00 uur met aansluitende een borrel

Locatie
Zorgbelang Gelderland|Utrecht, Weerdjesstraat 168 te Arnhem.

Gastsprekers
 De Maatschappelijke Advies Raad en een gemeenteraadslid Brummen, zij vertellen uit de praktijk;
 Joke Stoffelen, projectleider Zorgbelang, zij geeft een presentatie over Burgerparticipatie 3.0

Aanmelden voor deze bijeenkomst
Aanmeldformulier

Gerrit Dijkerman, SpectrumElan
Karin Kalthoff, Zorgbelang Gelderland|Utrecht

Logo Leefbaarheidsalliantie Full c