Alle inwoners van de gemeente Blaricum kunnen een beroep doen op de 
Cliëntondersteuning Sociaal Domein. De dienstverlening is gratis en de cliëntondersteuners zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht.

Annemieke Joyce

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met 
onze cliëntondersteuners Annemieke Spijker of Joyce de Feijter.
Bel 026 384 28 26 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur) of stuur een 
e-mail: vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl.

Indien u alleen een vraag of een klacht heeft over de jeugdzorg, kunt u ook bellen naar het landelijke nummer van het Advies- en Klachtbureau Jeugdzorg (AKJ), 088 555 1000 of stuur een e-mail naar info@akj.nl of vul het contactformulier in op www.akj.nl/contact.