Alle inwoners van de gemeente Wageningen kunnen een beroep doen op de 
vertrouwenspersoon Sociaal Domein. De dienstverlening is gratis en de vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht.

Annemieke  Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met 
  onze vertrouwenspersoon Annemieke Spijker.
  Bel 026 384 28 26 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur) of stuur een 
  e-mail: vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl.

Indien u alleen een vraag of een klacht heeft over de jeugdzorg, kunt u ook bellen naar het landelijke nummer van het Advies- en Klachtbureau Jeugdzorg (AKJ), 088 555 1000 of stuur een e-mail naar info@akj.nl of vul het contactformulier in op www.akj.nl/contact.