Alle inwoners van de gemeenten Zutphen & Lochem kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon Sociaal Domein. De dienstverlening is gratis en de vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht.

Annemieke  Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met
  onze vertrouwenspersoon Annemieke Spijker.
  Bel 026 384 28 26 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur) of stuur een
  e-mail: vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl.

De vertrouwenpersoon houdt op afspraak op dinsdagochtend van 09:00-11:00 uur spreekuur, afwisselend in Zutphen (oneven weken) en Lochem (even weken).