Klachtenbemiddelaar Ermelo

Alle inwoners van de gemeenten Ermelo kunnen een beroep doen op de Klachtenbemiddelaar. De dienstverlening is gratis en de Klachtenbemiddelaar is onafhankelijk en heeftgeheimhoudingsplicht.

  Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met 
  Roosmarijn Wasseveld.
  Bel 026 384 28 26 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur) of stuur een
  e-mail: vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl.