Zorgverzekeraars (https://zorgbelanggelderland.nl//beleidsmakers/zorgverzekeraars/)

De samenwerking met zorgverzekeraars neemt toe. Zorgbelang Inclusief is verantwoordelijk voor de selectie en voordracht van leden van zorgvragersfracties van zorgkantoren. Daarnaast heeft Zorgbelang Inclusiefsamenwerkingsovereenkomsten gesloten met de vier grote zorgverzekeraars in onze regio: Menzis, Achmea/Agis, VGZ en CZ.

Inbreng van ervaringskennis
Zorgbelang Inclusief zorgt op een professionele manier voor de inbreng van ervaringskennis bij overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Want goede zorg komt alleen tot stand met inbreng van de mensen om wie het gaat.

Kennis van uw cliënt
Wij zijn kundig in het opstarten en ondersteunen van participatie-processen en in het borgen van resultaten. Zorgbelang heeft contact met en kennis van de verschillende doelgroepen. En hanteert effectieve methoden om behoeften en wensen snel en valide in beeld te brengen.
Een voorbeeld van een methodiek is:

Handreiking methodiek patiëntgerichtheid in regionale samenwerking
Voor het inzichtelijk maken van de mate van patiëntgerichtheid is in samenwerking met CZ, Zorgbelangorganisaties, NPCF en IQ Healthcare een methodiek ontwikkeld waarmee de regiopartijen een regionale verbeter-agenda kunnen formuleren en uitvoeren.

In de handreiking wordt deze methodiek beschreven voor andere regionale samenwerkingsverbanden die aan de slag willen met patiëntgerichtheid.
Deze handreiking is gebaseerd op de ervaringen van pilots in Limburg. Deze ervaringen zijn vervolgens ingedikt tot een soort receptenboek, waaruit de toekomstige gebruikers kunnen putten voor de vertaling naar hun eigen regioprojecten. Lees meer

Cliëntenparticipatie! Hoe doen we dat?