Bij de regioregie projecten vormt de triple aim de inspiratiebron voor de samenwerkingsverbanden in de regio’s: betere gezondheid en uitkomsten van zorg tegen lagere kosten.

Binnen de triple aim gedachten vormt ‘patiëntgerichtheid van de zorg’ een onderdeel van het item ‘kwaliteit van zorg’. Om patiëntgerichte zorg te verwezenlijken is de intentie van de kant van zowel de patiënt als zorgverlener nodig.

Voor de patiënt zijn de volgende dimensies in patiëntgerichte zorg essentieel:

 • patiëntempowerment
 • patiënt activatie 
 • zelfmanagement

Voor de zorgverlener zijn dat:

 • tijd nemen
 • luisteren
 • empathie tonen
 • informatie en uitleg geven 
 • zorgzaamheid

Naast dit ontwikkeld concept bestaat het concept positieve gezondheid van Machteld Huber.
Positieve gezondheid gaat niet uit van 'het afwezig zijn van ziekte' (WHO definitie van gezondheid), maar gaat uit van "het mogen van een mens om zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven".
Met andere woorden, ook al hebben mensen een ziekte, het gaat erom hoe en of mensen in staat zijn te kunnen dealen met deze aandoening om een goed en zinvol leven te leiden. Een goed en zinvol leven leiden bestaat uit meerdere levensdomeinen, dan alleen maar lichamelijke functies.[1]

Het concept positieve gezondheid sluit naadloos aan bij het concept patientgerichtheid. Immers, werken vanuit positieve gezondheid vraagt eenzelfde intentie van patient als van zorgverlener.
Om tot betere gezondheid en uitkomsten van zorg te komen, komen beiden (patiënt en zorgverlener) idealiter samen in de gezamenlijk besluitvorming.

Onderstaande figuur geeft het bovenstaande weer:

Marion

Voor het inzichtelijk maken van de mate van patiëntgerichtheid is in samenwerking met CZ, Zorgbelangorganisaties, NPCF en IQ Healthcare een methodiek ontwikkeld waarmee de regiopartijen een regionale verbeter-agenda kunnen formuleren en uitvoeren.

In deze handreiking wordt deze methodiek beschreven voor andere regionale samenwerkingsverbanden die aan de slag willen met patiëntgerichtheid.

Deze handreiking is gebaseerd op de ervaringen van de pilots in Limburg.Deze ervaringen zijn vervolgens ingedikt tot een soort receptenboek, waaruit de toekomstige gebruikers kunnen putten voor de vertaling naar hun eigen regioprojecten.

De methodiek bestaat uit de volgende onderdelen:

a. Ontwerpfase
b. Voorbereidingsfase
c. Uitvoeringsfase & Instrumentaria:
 1. Vragenlijst ketenzorg / vragenlijst ziekenhuiszorg[2]
 2. Verdieping door focusgroep
 3. Drie-partijen-regiobijeenkomst
 4. Toolbox
 5. Plan – Do – Check – Act cyclus

 [2] De vragenlijst ziekenhuiszorg bestaat in feite uit 2 lijsten: een voor patiënten en een voor ziekenhuispersoneel. [1] Levensdomeinen worden ook wel de pijlers voor positieve gezondheid genoemd; tw. lichaamsfuncties - mentaal welbevinden - zingeving - kwaliteit van leven - meedoen - dagelijks fucntioneren.