De patiënt staat voorop bij Ziekenhuis Rivierenland en Zorgbelang Gelderland. Om dat in de praktijk waar te maken wordt de mening van de patiënt speerpunt in veel zorgtrajecten. Ziekenhuis Rivierenland heeft daarom samen met Zorgbelang Gelderland het zorgproces geëvalueerd rondom heup- en knievervanging. De uitkomsten  zijn meegenomen bij het verder te ontwikkelen beleid  rondom evaluatie vanuit patiëntenperspectief (patiënt tevredenheid). 

Binnen dit project is gekozen voor twee evaluatiemethodieken: de online evaluatievragenlijst en een evaluatiebijeenkomst. De concept vragenlijst voor de online evaluatie, is samengesteld door de projectmanager van het ziekenhuis en de adviseur van Zorgbelang Gelderland.

Om diepgaander inzicht te krijgen in wat patiënten vinden van het zorgproces rondom heup- en knievervanging is er na de online enquête nog een evaluatiebijeenkomst georganiseerd.

Dit project draagt bij aan het verder vormgeven van patiëntenparticipatie binnen ziekenhuis Rivierenland.

Voor een totaalverslag en de resultaten kunt u het verslag downloaden.