Basisberaad (https://zorgbelanggelderland.nl//contact/basisberaad/)

Basisberaad

Medewerker
Ruud Aarse Vrijwilligerscoördinatie|Training, ontwikkeling en advies
088-9294011
Stuur me een mail
Medewerker
Frank van der Schee Coördinatie Straatadvocaten
088-9294022
Stuur me een mail
Medewerker
Tim van Rooijen Straatadvocaat
088-9294023
Stuur me een mail
Medewerker
Swendeline Ersilia Straatadvocaat
088-9294022
Stuur me een mail
Medewerker
Hanneke Oberman Straatadvocaat
088-9294021
Stuur me een mail
Medewerker
Dieke Otten Coördinatie Basisberaad | Collectieve belangenbehartiging Ggz
088-9294024
Stuur me een mail
Medewerker
Tabitha Mudde Schepen Crisiskaartconsulent
088-9294018
Stuur me een mail