18-7-2014 12:00:00


20140303 6 
Ine van Muiswinkel wil graag over het Buurt Ontmoetingspunt (BOP) in Asperen vertellen. Het is maandagochtend, dat is het moment dat iedereen die behoefte heeft aan gezelligheid naar het Dorpshuis kan komen waar het BOP wekelijks plaatsvindt. ”Vandaag was er een schoolklas van de basisschool op bezoek” vertelt Ine van Muiswinkel, voorzitter van het BOP. “Er zijn spelletjes gedaan en er is geknutseld”. Normaal ligt de leeftijd van bezoekers iets hoger. Zo tussen de veertig en de tachtig jaar zijn de mensen die regelmatig komen. “Maar iedereen is welkom: wel of geen geloof, man of vrouw, getrouwd of alleenstaand, het maakt niet uit. We zijn toevallig op dit moment ook bezig om via de basisschool in contact te komen met moeders en vaders zodat ook zij, als ze de kinderen weggebracht hebben, hun weg naar het BOP weten te vinden. 

Zelfstandig
“Het BOP is nadrukkelijk geen club maar het is ‘een groep mensen door en voor de gemeenschap’” legt Ine van Muiswinkel uit. “Er zijn informatieochtenden waarop allerlei thema’s van ‘brandveiligheid’ tot ‘de fruitteelt’ aan de orde komen. Nog een voorbeeld van een programmaonderdeel het afgelopen jaar: een ochtend over ‘de geschiedenis van Asperen’. Hartstikke interessant!” Er komen mensen vertellen, soms met filmpjes en dia’s erbij. Dit wordt afgewisseld met spelletjesochtenden. Als je wilt, kun je daaraan meedoen. Gewoon een kopje koffie komen drinken is ook goed. Ine van Muiswinkel zegt “We hebben er een stichting van gemaakt om zelfstandig, onafhankelijk van het Dorpshuis waar onze bijeenkomsten plaatsvinden, contact te kunnen zoeken met sponsors”. 

Andere BOPs en BOP Asperen
In 2012 zijn er in Rivierenland ook in andere plaatsen zoals Geldermalsen, Deil, Nederbetuwe, Tiel en Maasbommel BOPs opgezet. “Wij waren al meteen heel zelfstandig in onze manier van werken en we zijn dat nog steeds. Een groepje van zes mensen, allemaal met een andere achtergrond en andere karakters, bedenkt steeds nieuwe thema’s. Ook vragen we aan de bezoekers of zij dingen hebben waar ze wat meer over willen weten. Vervolgens maken we een maandprogramma. Ook gebruiken sommige mensen de maandagochtend om hulp te zoeken. Als je dat nodig hebt maar je weet niet precies waar je moet zijn of wat er mogelijk is kunnen we kijken of wij het misschien wel weten. Soms spreken mensen bij ons af met iemand van Welzijn of het Wmo loket omdat het gezelliger en makkelijker is om met een kopje koffie erbij aan een tafeltje te praten. De drempel die gevoeld wordt valt dan weg. Je kunt bij het BOP van mens tot mens met elkaar van gedachten wisselen met Jan en alleman. Dat mensen van instellingen soms ook langskomen hebben we niet van tevoren bedacht maar het gebeurt af toe als het op ons pad komt”.  Ine van Muiswinkel houdt van kleinschaligheid. Leer elkaar kennen en heb contact, dat is haar levensmotto “dat zal altijd zo blijven ook al verandert de samenleving razendsnel, dat hou ik in ere”.

Ga naar het vorige artikel