24-10-2014 00:00:00

Sinds 2013 is Zorgbelang Gelderland actief lid van het Bondgenootschap Aanpak Laaggeletterdheid in Arnhem en omgeving. Dit bondgenootschap houdt in dat inmiddels meer dan 40 partijen zich inzetten om laaggeletterdheid in deze regio aan te pakken. Het belangrijkste streven is:
(h)erkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. Aangesloten zijn o.a. bibliotheken, gemeenten, scholen, ondernemers en ook het UWV.

Stichting ABC
In de regio Arnhem werken we actief samen met ervaringsdeskundigen van Stichting ABC, voor het bespreekbaar maken van het onderwerp en het (h)erkennen van de signalen. Zie ook:  www.a-b-c.nu 

De dag van de laag-ge-let-terd-heid
Op 4 september 2014 organiseerden wij bijvoorbeeld samen de ‘dag van de laag-ge-let-terd-heid’. Deze succesvolle dag vond plaats bij Geniet in de Weerd  in Arnhem en had als doel meer aandacht voor dit onderwerp te krijgen. Door de bevlogen inzet van 6 ervaringsdeskundigen en Martin Linthorst, bestuurslid van Stichting ABC, werd aan bezoekers het belang van goed kunnen lezen en schrijven duidelijk gemaakt. Door hun verhaal te vertellen en informatie te geven wisten zij veel bezoekers te raken. Het publiek reageerde enthousiast op de inspanning van de ervaringsdeskundigen. Zij stonden veelal versteld van de geschiedenis van deze taalambassadeurs die jarenlang hebben verbloemd niet te kunnen lezen en schrijven.  Ook werden in de week van de alfabetisering overal in Arnhem en omgeving door Zorgbelang Gelderland ontwikkelde placemats neergelegd, als instrument om aandacht te vragen voor het onderwerp.

Eenvoudig communiceren
Ook binnen Zorgbelang Gelderland zijn wij aan het werken aan onze eigen communicatie. Een aantal medewerkers volgde een cursus Eenvoudig Communiceren, en zij gaan onze website kritisch bekijken. Ook proberen we in al onze projecten te letten op signalen van laaggeletterdheid.

Ga naar het volgende artikel      Ga naar het vorige artikel