24-10-2014 00:00:00

Onlangs heeft Zorgbelang Gelderland zich aangesloten bij het Bondgenootschap Laaggeletterdheid in Nijmegen. Om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken, worden in Nijmegen o.a. taalambassadeurs ingezet.
Bibliotheek Rivierenland heeft een expertmeeting rodom laaggeletterdheid georganiseerd. De komende periode wordt een plan van aanpak opgesteld en een Bondgenootschap gevormd. De tien gemeenten in de regio Rivierenland werken samen om burgers te informeren over de komende veranderingen op het gebied van zorg en welzijn. Zorgbelang Gelderland is actief betrokken en vraagt aandacht voor een begijpelijke en laagdrempelige manier van communiceren.

Taalambassadeurs in Nijmegen
Zorgbelang Gelderland zich aangesloten bij het Bondgenootschap Laaggeletterdheid Nijmegen. Bondgenoten zetten zich gezamenlijk in om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en de laaggeletterdheid in de regio te verminderen. In dit kader zullen taalambassadeurs worden ingezet en verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd.

Reizende taalexpositie Van 15 oktober t/m 3 november vindt er een reizende taalexpositie plaats in Nijmegen. Deze expositie bestaat uit billboards met levensgrote portretten en brieven van mensen met een persoonlijke ervaring met taal. Met deze expositie wordt het onderwerp laaggeletterdheid onder de aandacht gebracht van het publiek en wordt duidelijk dat het probleem alleen kan worden opgelost door bundeling van krachten. Zie ook: http://www.obgz.nl/laaggeletterdheid

Krachten bundelen in Rivierenland
Op 18 juni 2014 heeft Bibliotheek Rivierenland een expertmeeting rondom laaggeletterdheid georganiseerd. Enerzijds om in Rivierenland de krachten te bundelen, anderzijds om het belang van het terugdringen van laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen.

De komende periode wordt in samenwerking met een aantal betrokken organisaties een plan van aanpak opgesteld en een Bondgenootschap gevormd. Ook Zorgbelang Gelderland maakt onderdeel uit van deze samenwerking.  

De tien gemeenten in de regio Rivierenland zoeken nadrukkelijk de verbinding om burgers te informeren over de komende veranderingen op het gebied van zorg en welzijn. Hiertoe vinden bijeenkomsten plaats waar stafmedewerkers Communicatie namens gemeenten en afvaardigingen van zorg- en welzijnsaanbieders met elkaar in gesprek gaan. Zorgbelang Gelderland is actief betrokken en vraagt aandacht voor een begrijpelijke en laagdrempelige manier van communiceren.

Ga naar het vorige artikel