24-10-2014 00:00:00

We werken steeds meer samen aan de ‘participatiemaatschappij’. Daarbij is het belangrijk dat iedereen mee kán doen.  Het niet goed kunnen lezen en schrijven heeft grote gevolgen op verschillende gebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
-
het invullen van een formulier (op internet)
- het reizen met het openbaar vervoer
- het lezen van een medische bijsluiter
-het schrijven van een sollicitatiebrief

- h
et lezen van veiligheidsinstructies op het werk
 
Schaamte
Een groot probleem bij de aanpak van laaggeletterdheid is dat er veel sprake is van schaamte bij laaggeletterden. Er rust een ‘taboe’ op het onderwerp, wat het bespreken ervan lastig maakt. Laaggeletterden trekken zich terug. Ze kunnen sociaal ge
ïsoleerd raken of zelfs psychische klachten ontwikkelen, zoals een depressie of een burn-out.

(h)erkennen
Laaggeletterdheid kan dus gevolgen hebben voor werk, veiligheid, geldzaken, gezondheid en nog veel meer. Reden genoeg om dit  aan te pakken dus! Denk dan niet alleen aan het ontwikkelen van aanbod (onderwijs), maar juist ook het bespreekbaar maken en informatie delen over dit onderwerp, zodat laaggeletterden vooral ook (h)erkend worden.

Ga naar het volgende artikel      Ga naar het vorige artikel