3-12-2014 00:00:00

Foto Yvette Nieuwsbrief Riv

Als burgers vastlopen in de zorg, kunnen zij contact opnemen met het Adviespunt Zorgbelang. Een team van medewerkers beantwoordt vragen, biedt ondersteuning en geeft advies over vervolgstappen die burgers kunnen zetten.
Yvette Stephan werkt sinds 1 januari 2013 met veel enthousiasme als vrijwilliger bij het Adviespunt.

Welke functie hebben vrijwilligers binnen het Adviespunt?
‘Wij informeren en adviseren mensen met vragen en klachten over de zorg. We bieden concrete en informatieve dienstverlening door te bespreken wat iemands wens of doel is en hoe dit kan worden bereikt. Dit kan zijn door mensen te informeren over hun patiënten-rechten en wat ze met hun eventuele klacht kunnen doen. We verwijzen mensen dan gericht door naar de juiste klachtencommissie of instantie en we kunnen voorbeeldbrieven verstrekken.’
De dienstverlening is telefonisch en schriftelijk. ‘We houden daarom geen spreekuren.  In principe gaan we ook niet mee naar een zitting bij een klachtencommissie of om te bemiddelen in een gesprek met een zorgverlener.’

Wat voor vragen en klachten komen er binnen bij het Adviespunt?
‘De gesprekken zijn heel divers. Het gaat van vragen over een ziekenhuisnota tot klachten over medische missers met blijvende gevolgen. Een beller heeft bijvoorbeeld een vraag of wil een klacht indienen over de tekortkomingen in de zorg die de instelling levert aan diens vader of moeder.
Onze dienstverlening kan dan gaan over hoe een cliënt bijvoorbeeld het contact met zijn huisarts kan verbeteren door hem tips voor een gesprek met deze arts te geven.’

Wat kan het Adviespunt betekenen voor burgers uit Rivierenland?
Yvette vertelt dat de dienstverlening van het Adviespunt van Zorgbelang gratis én onafhankelijk is. ‘Wij geven geen oordeel over het handelen van een zorgverlener, maar kunnen wel vanuit de kennis die wij hebben mensen informeren en adviseren. De overheid doet een beroep op ons als burgers om zelf verantwoordelijk en zelfredzaam te zijn. Mensen zullen dus zelf aan de slag moeten gaan als er zaken mogelijk onjuist gedeclareerd worden of als er niet optimaal zorg wordt verleend. Wij zijn dan een schakel om mensen de weg te wijzen.’
Het Adviespunt heeft ook een signaleringsfunctie. ‘Alle meldingen geven namelijk een beeld van de kwaliteit van de zorg en zo komen ook knelpunten aan het licht. Die bespreken we - anoniem - met zorgverleners, -instellingen en zorgverzekeraars.’

Wat spreekt jou aan als het gaat om het Adviespunt?
‘Het werk geeft veel voldoening’, vindt Yvette. ‘Mensen die zich gehoord en geholpen voelen door het gesprek en de informatie die je geeft, bedanken ons of delen het uiteindelijke resultaat.
Ik vind het werk erg boeiend vanwege de wisselende problematiek, waardoor ik steeds kan blijven leren over de zorg, wet- en regelgeving. Daarnaast hebben we een heel fijn team waarmee ik graag samenwerk. Ik vind het leuk ervaringen met mijn collega’s uit te wisselen. We zijn ook benieuwd wat de wijzigingen in de zorg, zoals de Wmo 2015 en de Wet Langdurige Zorg, aan vragen gaat opleveren en hoe de samenwerking met de gemeente vorm zal krijgen.’

 

Vorige artikel Volgende artikel