3-12-2014 00:00:00

Gezellig bijpraten, een workshop volgen, informatie brengen of halen, een hapje eten: inwoners van diverse dorpen in de Betuwe hoeven hier niet ver voor te zoeken. Zij kunnen ervoor terecht in de verschillende lokale Huizen van de Buurt.

Voor en door buurtbewoners
In een Huis van de Buurt komen veel functies samen: ontmoeting, activering, preventie, informatie, advies en een wijkrestaurant. Het Huis van de Buurt is er vóór en dóór buurtbewoners. Iedereen is welkom. Wil iemand uit de buurt starten met een nieuwe activiteit of zijn er suggesties en ideeën voor aanvullende diensten? Buurtbewoners zijn van harte welkom om te kijken wat zij zelf voor hun eigen buurt kunnen betekenen. Of het Huis van de Buurt voor hen!

Naast het Huis van de Buurt zijn er ook een aantal Huiskamers van de Buurt. Dit zijn kleinschalige ontmoetingsplekken in de verschillende wijken van Culemborg oost.

Ruimte voor ontmoeting
Marja Verrips is manager Welzijn bij Stichting Zorgcentra De Betuwe (STZDB). STZDB biedt als goede buur op diverse locaties ruimte aan het Huis van de Buurt. Bijvoorbeeld ruimte voor alle mooie buurtinitiatieven.

‘Het zorgcentrum stelt ook verschillende activiteiten en diensten open voor de buurt. Zo kunnen bezoekers er terecht bij de kleine winkeltjes, of een rolstoel of duofiets lenen om er lekker op uit te gaan. En vinden zij het fijn om samen met anderen de warme maaltijd te eten? Bezoekers zijn van harte welkom in de restaurants op de locaties.’

Het idee van Huizen van de Buurt spreekt Marja erg aan. ‘Waar ik enthousiast van word, is dat je de rol en betrokkenheid van de buurt en vrijwilligers stap voor stap ziet veranderen. Dat vrijwilligers en buurtbewoners samenwerken, dat er mooie initiatieven ontstaan en er gebruik wordt gemaakt van ieders eigen kwaliteiten.’

Stap voor stap
Een mooi voorbeeld van zo’n initiatief is de brei-club bij één van de Huizen van de Buurt. Drie dames uit de wijk zijn er mee begonnen op de maandagochtend. Nu, een jaar later, komen elke week cliënten uit het zorgcentrum én wijkbewoners bijeen om samen te breien.

‘Ik werd helemaal blij, toen ik sprak met een dochter van één van de wijkbewoners die lid is van de breiclub. Zij vertelde dat haar moeder weer zelfstandig naar buiten gaat, omdat ze naar de breiclub wil. Haar moeder gaat op dinsdag naar de markt om wol te halen. De deelnemers van de breiclub, ook haar moeder, ontmoeten elkaar inmiddels regelmatig om samen koffie te drinken. Haar dochter maakt zich nu een stuk minder zorgen over haar moeder. Ze is blij dat ze weer zo actief is en er op uit gaat. Dan denk ik, wat een mooi voorbeeld, daar doen we het toch allemaal voor? Stap voor stap, voor elkaar en mét elkaar!’

Breiclub 1

 

Volgende artikel