3-12-2014 00:00:00

Martine Van T Hek Nieuwsbrief Riv

Martine van ’t Hek is initiatiefneemster van het ouderplatform Ouders Maas en Waal.
Ouders Maas en Waal is een regionaal ouderplatform voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis bij gedrag en/of leren, van hoogbegaafd tot een verstandelijke beperking.

Persoonlijk betrokken
‘Als moeder van twee kinderen met een hulpvraag die vanaf 1 januari 2015 onder de Jeugdwet vallen, was mijn persoonlijke motivatie simpel’, vertelt Martine. ‘Ik wil dat het voor mijn kinderen goed geregeld is. Al pratende met andere ouders die mijn zorgen delen en de gemeente Druten, is het idee ontstaan een groep te vormen. In andere regio’s elders in het land waren toen al ouderplatforms actief. Vanuit dat voorbeeld ben ik, samen met andere ouders, verder gegaan en hebben we Ouders Maas en Waal opgericht.’

Samen sterk 
‘We staan als ouders van kinderen met een extra ondersteuningsvraag midden tussen veel grote veranderingen. Zoals de invoering van Passend Onderwijs en de decentralisatie van Jeugdzorg, Jeugd-ggz en AWBZ naar de gemeente.’ Martine vindt het van groot belang dat ouders in deze tijd van veranderingen sámen een stem vormen. ‘Als ouders lopen we aan tegen onvermogen, slechte informatievoorziening en weinig maatwerk in het onderwijs. Tot nu toe staan we in onze hulpvraag vaak alleen. Dit levert de nodige frustratie op. Het is duidelijk dat we allemaal belang hebben bij maatwerk-ondersteuning.’

Het ouderplatform behartigt de belangen van ouders in onderwijs, gemeente en jeugdhulpverlening in het land van Maas en Waal. ‘Ik kan huppelen van blijdschap als de adviezen die we hebben gegeven, worden meegenomen in het gemeentelijk beleid. Je hebt dan echt het gevoel dat er naar je is geluisterd.’

Ervaringsdeskundigheid
‘Ervaringsdeskundige ouders kunnen als geen ander inzicht geven in de knelpunten waar ouders en hun kinderen tegen aan lopen.’  Martine licht toe. ‘Neem bijvoorbeeld de zorg in natura. Veel van onze ouders kunnen hier niets mee, omdat het niet passend is bij de hulpvraag die ze voor hun kinderen hebben. Door dit inzichtelijk te maken, kan worden bewerkstelligd dat gemeente de regels tot het verkrijgen van een PGB (persoon gebonden budget) versoepelen’.

Lotgenotencontact
Samenwerking is belangrijk binnen het ouderplatform, vertelt Martine. ‘Door samen te werken, kan kennis, informatie en deskundigheid worden gedeeld. Door middel van lotgenotencontact willen we ouders van kinderen met een beperking met elkaar in contact brengen. Wanneer ouders ervaringen delen, kunnen zij elkaar steunen in het specialistische opvoedproces van hun kinderen.’

Meer weten over het ouderplatform Ouders Maas en Waal? Martine van ’t Hek nodigt u van harte uit een kijkje te nemen op de website van het ouderplatform www.oudersmaasenwaal.nl.

 

Vorige artikel