13-4-2015 00:00:00

De vrijwilligers van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Rivierenland ondersteunen ernstig zieke mensen die geen uitzicht op genezing meer hebben en die binnen korte tijd zullen komen te overlijden. Dit kan in het Hospice in Tiel of bij mensen thuis wanneer zij de wens hebben om thuis te sterven. De VPTZ Rivierenland werkt, zowel overdag als ’s nachts, binnen de gemeenten Tiel, Buren en Neder-Betuwe.

Aansluiten bij behoefte
Annet Staal zet zich als coördinator in voor de VPTZ in de regio Rivierenland. ‘Als coördinator kom ik bij mensen thuis kennismaken en bespreek waar iemand precies behoefte aan heeft. Daarnaast geef ik informatie over ons vrijwilligerswerk.’

Een luisterend oor
De aanwezigheid van de vrijwilliger geeft steun en de zorg kan even gedeeld worden wat rust en ruimte geeft. ‘Het gaat om het bieden van een luisterend oor, te waken, de mantelzorger even af te lossen, een praatje te maken over alledaagse dingen. Ook is er ruimte te spreken over het ziek zijn en het stervensproces. Soms bieden we ook hulp bij een aantal verzorgende taken.’

‘Iedereen kan rechtstreeks onze, overigens kosteloze, ondersteuning aanvragen’, vertelt Annet. ‘Tussenkomst van een huisarts, thuiszorg of andere zorgverleners is hierbij niet nodig.’

Kwetsbaar
Persoonlijk ervaart Annet het als heel bijzonder en waardevol hoe ze wordt toegelaten in het leven van mensen op het moment dat ze heel kwetsbaar zijn. ‘We leven in een materialistische, snelle maatschappij . Hoe mooi is het besef dat je met de kleinste gebaren, vanuit rust, tijd en aandacht, zoveel groots kunt betekenen voor mensen.’

Een grote pluim!
De samenwerking met de vrijwilligers spreekt Annet ook aan. De VPTZ Rivierenland biedt vrijwilligers een introductiecursus waar thema’s als verlies en rouw, zingeving & spiritualiteit en medische beslissingen rondom het levenseinde behandeld worden. De landelijke VPTZ organiseert aanvullend bijscholing en trainingsmodules.

‘Ik heb er ongelooflijk veel lof voor hoe de vrijwilligers met grote betrokkenheid en warmte klaar staan voor hun medemens. Echt een grote pluim. Ik ben verschrikkelijk trots dat ik met hen mag werken.’

Voor meer informatie over VPTZ Rivierenland kunt u contact opnemen met Annet Staal via 06-53 71 55 25 of  een kijkje nemen op de website www.vptzrivierenland.nl.

IMG 4987 B