Harderwijk

In Harderwijk en Ermelo is Zorgbelang Gelderland bezig een ketennetwerk bewegen tussen tweede lijn – eerste lijn – nulde lijn op te bouwen. De nulde lijn wordt hierbij gevormd door atletiekvereniging Athlos en de patiëntenverenigingen. De eerste lijn wordt gevormd door huisartsen, fysiotherapeuten, welzijnsorganisaties. De tweede lijn door het ziekenhuis en revalidatiecentrum.

Het is de bedoeling om vanuit atletiekvereniging Athlos een paraplu van activiteiten aan te bieden waarbij alle patiëntengroepen bediend worden. Hierbij zal zowel Nordic Walking als de erkende interventie Wandelfit aangeboden worden. Het is daarbij belangrijk een algemeen toegankelijk aanbod op te zetten, zonder de kwetsbare groepen uit het oog te verliezen (gebruik maken van rustpauzes, lussen, rustpunten). De deskundige begeleider zal de beginssituatie in kaart moeten brengen en van daaruit lijnen moeten uitzetten.

De doelstelling van dit project is dat chronisch zieke ouderen een activiteit vinden die aansluit op hun beperkingen. Tegelijkertijd ontstaat er meer onderling contact en ‘social community’.

De kracht van deze opzet is dat verschillende patiëntenverenigingen hierin samenwerken en elkaar ondersteunen.

Voor meer informatie:

Robert Beekman, robertbeekman@zorgbelanggelderland.nl, 06-42344915.

Auteur Robert Beekman Uitgever Zorgbelang Gelderland Datum 01-01-0001
Download