Het platteland aantrekkelijk houden voor jongeren

Het platteland aantrekkelijk houden voor jongeren

Robin Van Eerden
Robin van Eerden werkt bij de Plattelands Jongeren Gelderland en is de afgelopen jaren met veel plezier actief geweest in Rivierenland. Vanuit het leefbaarheidsproject ‘Rivierenland in Eigen Hand’ is er gekeken wat voor ideeën en wensen er bij jongeren leven. Robin van Eerden is in de gemeenten Buren, Maasdriel, Neder Betuwe en Neerrijnen op pad gegaan.

De doelstelling van de vereniging Plattelands Jongeren Gelderland is om het platteland leefbaar en aantrekkelijk te houden voor jongeren. “Jongeren moeten zich kunnen vermaken op het platteland, het is goed als er activiteiten georganiseerd worden”, vertelt Robin van Eerden. “Er zijn zevenentwintig jongerenverenigingen bij de vereniging aangesloten. Zo’n lokale vereniging werkt volledig zelfstandig, maar jongeren kunnen altijd vragen stellen en hulp zoeken”.

Ondanks de snelle no-nonsense cultuur die we via TV en het bedrijfsleven voorgeschoteld krijgen, ziet hij dat er heel veel jongeren zijn die zich willen binden aan een vereniging.

’Iedere keer ontstaan er nog spontaan nieuwe groepen jongeren die zich als vereniging bij ons aan willen sluiten.’

Soms is het wel moeilijk om groepen jongeren te verbinden omdat er in Rivierenland veel verschillende culturen samenleven. In Opheusden was er bijvoorbeeld nog niets voor jongeren. In de toekomst hoop ik dat jongeren daar ook samen gaan optrekken. Dat bleek toen wij daar met jongeren aan de slag gingen nog niet vanzelfsprekend. De geloofsachtergrond van jongeren is, ook in andere gemeenten in Rivierenland, vaak verschillend. Soms werpt dat hobbels op als er activiteiten voor alle jongeren zijn.

‘We starten vaak met een enquête of interview bij sportclubs en scholen en als de jongeren dan doorpakken dan groeien er immens mooie dingen.’

De Plattelands Jongeren Gelderland is zelf een fusie van KPJ en Jong Gelre (de katholieke- plattelandsjongeren en jongeren zonder kerkelijke achtergrond). Robin van Eerden zegt dat bij hen geloof of culturele achtergrond geen rol meer spelen. ‘’Of je protestant, katholiek of moslim bent maakt bij ons niet uit. Er zijn ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke actieve jongeren bij de verenigingen. De leeftijd varieert van zestien tot dertig jaar.’’

Laten weten dat je er bent
Robin van Eerden kan veel succesverhalen vertellen: van een beachparty van jongeren in Dodewaard, ‘te land ter zee en in de Maas’, waarbij jongeren met hun voertuig zover mogelijk de rivier in moesten komen in Well, tot in actie komen om je eigen plek waar je kunt samenkomen voor elkaar te krijgen. Het komt neer op samenwerken en anderen laten weten dat je er bent en wat je organiseert.

Lees het volgende artikel over Buren en Vriendinnen

Auteur Bianca Bergsvoort Uitgever Zorgbelang Gelderland Datum 05-11-2013
Download