Lopen voor Lucht

Longfondslogo

Voor het Longfonds (een patiëntenvereniging) is van belang dat mensen met astma of COPD gestimuleerd worden tot bewegen. Actief bewegen verbetert de conditie en weerstand en leidt tot een vermindering van klachten.  

Zij hebben daartoe diverse activiteiten georganiseerd. Zo waren er in 2010 speciale (Nordic) wandeltochten op de Veluwe. In 2011 is er een speciale beweegactie geweest op de Noord Veluwe: Lopen voor Lucht. Vrijwilligers van het Longfonds zijn opgeleid tot wandelcoach, er was een wandeltocht en er zijn in samenwerking met atletiekvereniging Athlos verschillende starterstrainingen Nordic Walking georganiseerd.

Patiënten met astma of COPD hebben veel baat bij Nordic Walking. Doordat de armen heen en weer gezwaarid worden met de beweging van de poles (stokken), krijgen de de luchtwegen meer ruimte. De patiënten staan bij Nordic Walking meer rechtop en krijgen meer frisse lucht in de longen.

Longfondsnordicwalking

De vrijwilligers van het Longfonds en de longpatiënten zijn verder gegaan bij atletiekverniging Athlos. In 2013 is er een vervolg gekomen op deze beweegactie. Hierbij wordt samengewerkt tussen verschillende patiëntenverenigingen, waaronder longen, reuma, diabetes, kanker, harten.

 

Auteur Robert Beekman Uitgever Zorgbelang Gelderland Datum 20-11-2013
Download